Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Editor's Picks
พระคันธารราษฎร์ ปางขอฝน ในรัชกาลที่ 10
พระคันธารราษฎร์ ปางขอฝน ในรัชกาลที่ ๑๐ พุทธลักษณะ พระคันธารราษฎร์ เป็นพระพุทธรูปประทับนั่ง แบบวีราสนะ แสดงปางขอฝน ด้วยการยกพระหัตถ์ขวา ขึ้นกวักเรียกฝน และหงายพระหัตถ์ซ้ายรองรับฝน พระพุทธรูปมีพระพักตร์ค่อนข้างกลม พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบต่ำ พระนาสิกโด่
Contents of the week
468
Contents
40
Content creator
1
มหัทธโน
Blogger of the week
ธรรมะ
ผลการค้นหา 452 บทความ Last | Most View
มองดูตนเอง ธรรมะโดย พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
ม อ ง ดู ต น เ อ ง หลักธรรมของพระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
แก้กรรม โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช
เมื่อมีโยมทุกข์มากมาขอให้หลวงพ่อช่วย หลวงพ่อ: ช่วยได้จริงๆ นะ ท่องไว้เลยว่า ทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเป็นของชั่วคราว ไปท่องบ่อย ๆ คาถานี้ขลังนะ เดี๋ยวมันก็ผ่านไป นั่นแหละช่วยได้จริง ๆ นอกนั้นช่วยแบบกำลังใจหลอก ๆ ไม่มีอะไรเกินกรรมนะ ไม่มีใครใหญ่เกิ