Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Contents of the week
467
Contents
40
Content creator
1
มหัทธโน
Blogger of the week
ธรรมะ
ผลการค้นหา 451 บทความ Last | Most View
สคส. พระราชทาน ปี 2562 โดย ในหลวง ร.10
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานบัตรอวยพร ประจำปีพุทธศักราช 2562 แก่ปวงชนชาวไทย โดยด้านหน้าของบัตรอวยพรพระราชทาน มีพระตราจักรีอยู่ตรงกลาง ด้านล่างเป็นพระนามาภิไธย สก.และพระปรมาภิไธย วปร. ในบัตรอวยพร ด้านบนของบัตรอวยพร มีพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมิ
รวมสถานที่สวดมนต์ข้ามปี 2562
.สถานที่สวดมนต์ข้ามปี 2562 ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ออกมาไหว้พระ-ทำบุญ สร้างสิริมงคลให้กับชีวิตต้อนรับปีใหม่ 1. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์ข้ามปี 2
เมื่อพระอานนท์อธิบายว่า ผ้าไตรจีวรใช้ทำอะไรได้บ้าง
ไตรจีวรคืออะไร คือผ้าจีวร ๓ ผืนคนไทยเรียกสั้นๆ ว่าผ้าไตรเป็นชื่อเรียกผ้านุ่งผ้าห่มที่พระสงฆ์ใช้ เป็นผ้า 3 ผืน ซึ่งมีทั้งผ้านุ่งและผ้าห่ม อันได้แก่ สังฆาฏิ (ผ้าพาดบ่า) อุตราสงค์ (ผ้าจีวรสำหรับห่ม) และอันตรวาสก (ผ้าสบงสำหรับนุ่ง) ไตรจีวรเป็นปัจจัยหรือบริขา