Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Contents of the week
ธรรมะ
ผลการค้นหา 463 บทความ Last | Most View
ใส่บาตรพระ ให้ได้บุญ โดย หลวงพ่อจรัญ
  "ใส่บาตรพระ"   "ฉันไม่ใส่บาตรพระเพราะไม่เลื่อมใสพระองค์นั้น ไม่ทำบุญกับพระวัดนี้""หลวงพ่อจรัญ" จึงให้ข้อคิดไปว่า... ท่านทั้งหลายไม่ต้องไปหาพระที่เป็นสุปฏิปันโนมาใส่บาตรหน้าบ้าน ไม่มีหรอก หายาก ลูกชา ...
เรื่องน่ารู้ เทศกาลกินเจ ที่มีมากกว่าแต่การกินผัก
กินเจ ประเพณีชาวไทยเชื้อสายจีน ที่มีตำนานเชื่อมโยงกับพุทธศาสนานิกายมหายาน บางท่านจะเริ่มกินเจ 1-3 วันล่วงหน้า เพื่อ "ล้างท้อง" ก่อนวันจริง มารู้จักเกร็ดน่ารู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับเทศกาล
คาถาหัวใจเศรษฐี
คาถาหัวใจเศรษฐี ทิฏฐธัมมิกัตถสังวิตตนิกธรรม ๔ ธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในปัจจุบัน หลักธรรมอันอำนวยประโยชน์สุขขั้นต้น)ธรรมหมวดนี้เรียกกันสั้น ๆ ว่า "ทิฏฐธัมมิกัตถะ"