Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Editor's Picks
พระคันธารราษฎร์ ปางขอฝน ในรัชกาลที่ 10
พระคันธารราษฎร์ ปางขอฝน ในรัชกาลที่ ๑๐ พุทธลักษณะ พระคันธารราษฎร์ เป็นพระพุทธรูปประทับนั่ง แบบวีราสนะ แสดงปางขอฝน ด้วยการยกพระหัตถ์ขวา ขึ้นกวักเรียกฝน และหงายพระหัตถ์ซ้ายรองรับฝน พระพุทธรูปมีพระพักตร์ค่อนข้างกลม พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบต่ำ พระนาสิกโด่
Contents of the week
468
Contents
40
Content creator
1
มหัทธโน
Blogger of the week
ธรรมะ
ผลการค้นหา 452 บทความ Last | Most View
คลิปหาชมยาก : ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ กราบนมัสการ หลวงตามหาบัว และถวายพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สมทบโครงการช่วยชาติ
คลิปหาชมยาก : ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ กราบนมัสการ หลวงตามหาบัว และถวายพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สมทบโครงการช่วยชาติ
คลิปหาชมยาก : ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ กราบนมัสการ หลวงตามหาบัว
คลิปหาชมยาก : ในหลวง พระราชินี เสด็จพระราชดำเนิน กราบนมัสการ หลวงตามหาบัว
ในหลวง-สมเด็จย่า...ต้นแบบความรักจากลูกมอบให้แม่
ในหลวง-สมเด็จย่า...ต้นแบบความรักจากลูกมอบให้แม่ ในหนังสือ หยุดความเลวที่....ไล่ล่าคุณ ของ พ.อ พิเศษ ทองคำ ศรีโยธิน ได้บรรยายถึงความประทับใจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชช