Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Contents of the week
467
Contents
40
Content creator
1
มหัทธโน
Blogger of the week
ธรรมะ
ผลการค้นหา 451 บทความ Last | Most View
รวมเหตุการณ์ อัศจรรย์น่ารู้ "วันมาฆบูชา"
หลากหลายเหตุการณ์สำคัญ วันมาฆบูชา
ความสำเร็จทางโลก โดย พระไพศาล วิสาโล
ความสำเร็จทางโลก โดย พระไพศาล วิสาโล ความสำเร็จทางโลกนั้น มิใช่สรณะที่แท้ ไม่สามารถทำให้เกิดสุขได้อย่างยั่งยืน เพราะมันมีขึ้นมีลง หาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้ ใครที่เอาชีวิตและความสุข ผูกติดกับความสำเร็จทางโลก (หรือโลกธรรม) ก็ย่อมลงเอยด้วยคว
กำหนดการ เฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 ณ วัดราชบพิธฯ วันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 60
กำหนดการ เฝ้าถวายสักการะ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2560 รอบเช้า 09.00 น. - 10.30 น. รอบบ่าย 14.00 น. - 16.00 น. จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วถึงกัน