Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Contents of the week
ธรรมะ
ผลการค้นหา 463 บทความ Last | Most View
ผู้ผูกเวรคือผู้ผูกโกรธ...ย่อมทำบาปได้ทุกประการ โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปรินายก
ผู้ผูกเวรคือผู้ผูกโกรธ...ย่อมทำบาปได้ทุกประการ โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปรินายก ภาพ : Korn Narongkorn สืบค้นจาก https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1887029481515522set=a.1379657038919438.1073741828.100006254646629type=3th
พิธีกรรมประจำปีของวัดจีนในประเทศไทย
พิธีกรรมประจำปีที่สำคัญของวัดจีนที่จัดขึ้นทุกปี ได้แก่ วันคล้ายวันจุติของพระอมิตาภะพุทธเจ้า คือ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑ หรือวันชิวอิ๊ด ของวันตรุษจีน วันเทศกาลหยวนเซียว คือ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑ วันพิธีอุทิศมหากุศลเหลียงหวงเป่
วัดจีนในประเทศไทย
แม้ว่าประเทศไทยกับประเทศจีนจะมีสัมพันธไมตรีกันมาอย่างยาวนานก็ตาม แต่วัดจีนวัดแรกในไทย คือ วัดบำเพ็ญจีนพรต ก็เพิ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ และผังของวัดอาจไม่สามารถกำหนดตามแบบที่กล่าวมาได้ เนื่องจากวัดแห่งนี้ ตั้งอยู่ในอาคารสูงหลายชั้น