Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ธรรมะ

บทความ

Editor's Picks
อานาปานสติ โดยพระเทพญาณวิเทศ (โรเบิร์ต สุเมโธ) แปลจาก Now is the Knowing
อานาปานสติ พระเทพญาณวิเทศ (โรเบิร์ต สุเมโธ) น.พ.วิเชียร สืบแสง แปลจาก Now is the Knowing พวกเรามักจะมองข้ามสิ่งที่เป็นปกติธรรมดาไปเสีย ลมหายใจของเรานั้นจะรู้สึกก็ต่อเมื่อเรามีอาการผิดปกติ เช่น หืดหอบ หรือวิ่งจนเหนื่อย ในการทำอานาปานสตินั้น เราเอาลมห
Contents of the week
บทความ
ผลการค้นหา 236 บทความ Last | Most View
คนที่โชดดีที่สุด คือ ....
นิยามของคำว่า คนที่โชดดีที่สุด
พรปีใหม่ จาก ท่านพุทธทาสภิกขุ (ในปี พ.ศ. 2532)
ภาพ : เพจวิมุตติธรรม หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ขอให้ปีใหม่นี้ ... มีสติ เจริญเร็ว มีกำลังมาก แล้วก็มีปัญญามาก เผชิญหน้ากับอารมณ์ เมื่อตาเห็นรูป เมื่อหูฟังเสียง เมื่อจมูกได้กลิ่น เมื่อลิ้นได้รส สติไปเอาปัญญา มาเป็นสัมปชัญญะ เผชิญหน้ากับมัน หยุดม
“ช่างภาพผ้าเหลือง...ผู้ถอดรหัสภาพ ท่านพุทธทาส”
ช่างภาพผ้าเหลือง...ผู้ถอดรหัสภาพ ท่านพุทธทาส ขอบคุณภาพจาก Artequator.com ปี 2515 ภาพแฝดสอง ถูกถ่ายเมื่อท่านพุทธทาสภิกขุมีอายุได้ 66 ปี (46 พรรษา) หลายคนฉงนสงสัย บางก็ว่าท่านเป็น พระบ้า สอนธรรมะไม่ให้ยึดมั่นใน ตัวกูของกู แล้วทำไมจึงมีภาพตัวของท่า