Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ธรรมะ

บทความ

Editor's Picks
อานาปานสติ โดยพระเทพญาณวิเทศ (โรเบิร์ต สุเมโธ) แปลจาก Now is the Knowing
อานาปานสติ พระเทพญาณวิเทศ (โรเบิร์ต สุเมโธ) น.พ.วิเชียร สืบแสง แปลจาก Now is the Knowing พวกเรามักจะมองข้ามสิ่งที่เป็นปกติธรรมดาไปเสีย ลมหายใจของเรานั้นจะรู้สึกก็ต่อเมื่อเรามีอาการผิดปกติ เช่น หืดหอบ หรือวิ่งจนเหนื่อย ในการทำอานาปานสตินั้น เราเอาลมห
Contents of the week
236
Contents
10
Content creator
1
มหัทธโน
Blogger of the week
บทความ
ผลการค้นหา 108 บทความ Last | Most View
รวมพระธรรมเทศนา ชีวิตนี้น้อยนัก โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
รวมธรรมเทศนา ชีวิตนี้น้อยนัก..แต่ชีวิตนี้สำคัญนัก ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
รู้จัก สุสานหลวง ที่บรรจุพระสรีรางคารของเชื้อพระวงศ์
สุสานหลวง ที่บรรจุพระสรีรางคารของเชื้อพระวงศ์
เหตุใด จึงแบ่งพระบรมราชสรีรางคาร เป็น 2 ส่วน ไปประดิษฐานที่วัดราชบพิธฯ และวัดบวรฯ
เหตุใด วัดราชบพิธฯ และวัดบวรฯ จึงเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคาร "ในหลวง ร.9"