Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ธรรมะ

บทความ

Editor's Picks
อานาปานสติ โดยพระเทพญาณวิเทศ (โรเบิร์ต สุเมโธ) แปลจาก Now is the Knowing
อานาปานสติ พระเทพญาณวิเทศ (โรเบิร์ต สุเมโธ) น.พ.วิเชียร สืบแสง แปลจาก Now is the Knowing พวกเรามักจะมองข้ามสิ่งที่เป็นปกติธรรมดาไปเสีย ลมหายใจของเรานั้นจะรู้สึกก็ต่อเมื่อเรามีอาการผิดปกติ เช่น หืดหอบ หรือวิ่งจนเหนื่อย ในการทำอานาปานสตินั้น เราเอาลมห
Contents of the week
บทความ
ผลการค้นหา 108 บทความ Last | Most View
วันออกพรรษา เหตุใดพระพุทธเจ้าจึงทรงให้ความสำคัญกับการปวารณา
วันออกพรรษา กุศโลบายแห่งการปวารณา ละทิฏฐิมานะ ขอโทษ เคารพซึ่่งกันและกัน ออกพรรษากุศโลบายแห่งการปวารณาตน วันมหาปวารณา เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนา ตรงกับวันสุดท้ายของการอยู่จำพรรษา ๓ เดือน คือ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระภิกษุทำการปวารณ
ทำไมพระต้อง ตีกลอง ตีระฆัง ?
เสียงกลองเสียงระฆัง เสียงแห่งสัญลักษณ์...วิถีพุทธ-วิถีไทย ภาพ : ShutterStock ย่ำกลอง หรือย่ำฆ้อง เพื่ออะไร ? ในสมัยก่อนบ้านเมืองยังไม่เจริญอย่างในปัจจุบันนี้ นาฬิกามักจะมีเฉพาะตามวัดเท่านั้น พระท่านก็ต้องตีกลองหรือฆ้องระฆัง เป็นสัญญาณบอกให้ทราบเวล
เมื่อธรรมะเปลี่ยนชีวิต ... สิ่งที่เห็นผลจริง จากการสอนแบบ ธรรมนำทาง จากสามเณร ปลูกปัญญาธรรม
เรื่มจากความตั้งใจเล็ก ๆ แต่เห็นผลจริง ของท่านผู้บริหารระดับสูงที่ใส่ใจกับการเสริมสร้างคุณความดีในสังคม คุณศุภชัย เจียรวนนท์ กับกว่า 7 ปี ที่ได้ริเริ่ม และผลิตรายการเรียลลิตี้ธรรมะ แห่งแรกในโลก สามเณร ปลูกปัญญาธรรม โครงการที่ไม่มีใครคาดคิดว่า หินที่กระทบน