Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ภาษา

ภาษาไทย

Editor's Picks
ภาษา และอักษรไทย
ภาษาคือ สิ่งที่มนุษย์เราใช้พูดกัน เพื่อเล่าเรื่องต่างๆ หรือบอกให้ผู้อื่นทราบว่า เราต้องการอะไร หรือเป็นอะไร เช่น บอกว่า เราต้องการฟังนิทาน หรือบอกว่า เรารู้สึกหิว นอกจากนี้เราใช้ภาษาสำหรับฟังและเข้าใจผู้อื่น ภาษาทำให้เราเข้าใจนิทานที่คุณแม่เล่าให้ฟ
Contents of the week
ภาษาไทย
ผลการค้นหา 16 บทความ Last | Most View
ภาษา และอักษรไทย
ภาษาคือ สิ่งที่มนุษย์เราใช้พูดกัน เพื่อเล่าเรื่องต่างๆ หรือบอกให้ผู้อื่นทราบว่า เราต้องการอะไร หรือเป็นอะไร เช่น บอกว่า เราต้องการฟังนิทาน หรือบอกว่า เรารู้สึกหิว นอกจากนี้เราใช้ภาษาสำหรับฟังและเข้าใจผู้อื่น ภาษาทำให้เราเข้าใจนิทานที่คุณแม่เล่าให้ฟ
ประวัติการพิมพ์ไทย
ถ้าลูกหลานของเราถามว่า หนังสือที่เขาใช้เรียนอยู่ในปัจจุบันนี้ ได้มีการพิมพ์มาตั้งแต่เมื่อไร เราคงจะให้คำตอบสั้นๆ แต่ให้เข้าใจแจ่มแจ้งได้ไม่ง่ายนัก จริงอยู่เรามีตัวหนังสือมาตั้งแต่รัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ดังที่มีปรากฎอยู่ในหลักศิลาจารึกแต่ก็เป็นการจาร
รวมความรู้เกี่ยวกับความหมายของพระนาม การใช้คำราชาศัพท์ และคำถวายสักการะที่ถูกต้องกับสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20
พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 ความหมายของพระนาม รวมถึงวิธีการใช้คำราชาศัพท์ และคำแสดงความยินดีที่ถูกต้องกับสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 พุทธศาสนิกชนต่างยินดีที่มีสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่ และขอถวายสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราช