Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

ประวัติศาสตร์

Editor's Picks
ลำดับพระมหากษัตริย์ไทย
สมัยราชอาณาจักรรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์แรกของพระราชวงศ์จักรี ได้ทรงตั้งเมืองหลวงใหม่ มีนามว่า กรุงเทพพระมหานครบวรรัตนโกสินทร์ เมื่อครั้งกรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงนั้น มีบริเวณรวมทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ไปดูทหารจิ๋นซีและของดี ๆ ที่วังหน้า
วังหน้า โบราณสถานสำคัญ พิพิธภัณฑ์สำหรับประชาชนแห่งแรกของไทย ที่เที่ยว แหล่งเรียนรู้ มรดกชาติ ร้อยเรียงประวัติศาสตร์ ความประณีตงดงามทางศิลปวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจ
วัดเบญจมบพิตรฯ วิจิตรศิลป์ผสมผสาน
นอกจากพระอุโบสถหินอ่อนลือชื่อ The Marble Temple ที่ชาวต่างชาติพากันมาชื่นชมแห่งนี้ วัดเบญจมบพิตรฯ ยังเป็นวิจิตรศิลป์ไทย-วัสดุฝรั่งที่ผสมผสานกลมกลืนกันได้อย่างลงตัว ออกแบบโดยพระบิดาแห่งสถาปัตยกรรมไทย สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ หรือ สมเด็จครู
พิพิธภัณฑ์ศิริราช ที่นี่ไม่ได้มีแค่โรงพยาบาลและมหาวิทยาลัย
ในโอกาสวันมหิดล 24 ก.ย. 62 วันคล้ายวันสวรรคตของ สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย
เมืองโบราณ สู่นครตำนานดุจภาพฝัน
วันเดียวเที่ยวทั่วไทย ไปปั่นจักรยาน ถ่ายรูปสวย ๆ ท่องเมืองโบราณ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

Webboard : ประวัติศาสตร์

กระทู้ล่าสุด
Follow us