Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Health

สารานุกรมโรค

Editor's Picks
โรคทางอายุรศาสตร์
การเจ็บป่วยเป็นศัตรูร้ายหมายเลขหนึ่งของมนุษย์ การเจ็บป่วยอาจเกิดขึ้นได้กับทุกคน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ การเจ็บป่วย หรือการไม่สบายนี้ บางคนเรียกว่า การเป็นโรค เมื่อคนใดคนหนึ่งเป็นโรค ทางที่ดีที่สุด ก็คือ ไปพบแพทย์ เพื่อให้แพทย์ตรวจ และรักษาให้หายจากโรคนั้นๆ
Contents of the week
82
Contents
6
Content creator
1
Plook Blog
Blogger of the week
สารานุกรมโรค
ผลการค้นหา 82 บทความ Last | Most View
ระบาดวิทยาของโรคฉี่หนูในประเทศไทย
นายแพทย์ใช้ ยูนิพันธุ์ เป็นผู้รายงานว่า พบผู้ป่วยโรคฉี่หนูเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และตีพิมพ์ในจดหมายเหตุทางแพทย์ ของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย (จพสท.) เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๕ โดยรายงานว่า มีผู้ป่วย ๔ รายมารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริ
แนวทางในการดูแลรักษาโรคสะเก็ดเงิน
โดยทั่วไปผู้ป่วยและญาติต้องการแก้ปัญหาเรื่องความเจ็บป่วยหรือโรคที่เป็นอยู่ให้หายขาดในครั้งเดียว ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ทั้งนี้ เพราะความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการเสียความสมดุลระหว่างตัวผู้ป่วยกับสภาพแวดล้อมของผ
ลักษณะทางคลินิกของโรคสะเก็ดเงิน
ลักษณะทางคลินิกของโรคสะเก็ดเงิน หมายถึง อาการและอาการแสดงของโรคซึ่งปรากฏให้เห็นได้ที่อวัยวะสำคัญ ๓ ส่วน คือ ๑. ผิวหนัง ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า รวมทั้งฝ่ามือหรือฝ่าเท้า ๒. เล็บมือและเล็บเท้า ๓. ข้อส่วนปลายของร่างกาย เช่น ข้อมื