Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Health

สารานุกรมโรค

Editor's Picks
โรคทางอายุรศาสตร์
การเจ็บป่วยเป็นศัตรูร้ายหมายเลขหนึ่งของมนุษย์ การเจ็บป่วยอาจเกิดขึ้นได้กับทุกคน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ การเจ็บป่วย หรือการไม่สบายนี้ บางคนเรียกว่า การเป็นโรค เมื่อคนใดคนหนึ่งเป็นโรค ทางที่ดีที่สุด ก็คือ ไปพบแพทย์ เพื่อให้แพทย์ตรวจ และรักษาให้หายจากโรคนั้นๆ
Contents of the week
82
Contents
6
Content creator
1
Plook Blog
Blogger of the week
สารานุกรมโรค
ผลการค้นหา 82 บทความ Last | Most View
โรคติดเชื้ออุบัติใหม่และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ
โรคติดเชื้ออุบัติใหม่และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ โรคติดเชื้อหลายโรคที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในระยะประมาณ ๒๐ ปีที่ผ่านมาหรือโรคติดเชื้อที่จะพบมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ เช่น ไข้เลือดออกหลายชนิด เราเรียกว่าโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ส่วนโรคติดเชื้อที่เคยแพร่ระบาดแล้วหายไ
ไวรัสตับอักเสบ เอ ใช้ช้อนร่วมกัน หรือ ดูดน้ำหลอดเดียวกันก็เสี่ยงติดเชื้อได้ง่าย ๆ
ไวรัสตับอักเสบ เอ โรคติดต่อที่มักจะได้รับเชื้อจากอาหารการกิน และอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงตายได้ เพียงแค่ดูดน้ำจากหลอดของคนที่มีเชื้อ ! ไวรัสตับอักเสบ เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากการติดเชื้อ ซึ่งไวรัสที่ทำให้เกิดอาการตับอักเสบก็มีอยู่ด้วยกันหลายชนิด ทั้งไวรัสตับ
โรคผิวหนังที่พบบ่อยในประเทศไทย
ตามบ้านที่มีเด็ก เรามักจะได้ยินผู้ใหญ่เตือน หรือห้ามลูกหลานมิให้นั่งกับพื้นดิน หรือพื้นบ้านที่สกปรก มิฉะนั้นจะเป็นโรคผิวหนัง บางทีผู้ใหญ่ก็จะบอกเด็กที่ร่างกายสกปรกมอมแมม มีเหงื่อไคล เพราะเล่นมาก ให้รีบไปอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด มิฉะนั้นจะเป็นโรคผิวหนัง