Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Home > Knowledge > Health > Disease
Health

สารานุกรมโรค

Editor's Picks
โรคติดเชื้ออุบัติใหม่และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ
โรคติดเชื้ออุบัติใหม่และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ โรคติดเชื้อหลายโรคที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในระยะประมาณ ๒๐ ปีที่ผ่านมาหรือโรคติดเชื้อที่จะพบมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ เช่น ไข้เลือดออกหลายชนิด เราเรียกว่าโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ส่วนโรคติดเชื้อที่เคยแพร่ระบาดแล้วหายไ
Contents of the week
สารานุกรมโรค
ผลการค้นหา 5 บทความ Last | Most View
โรคติดเชื้ออุบัติใหม่และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ
โรคติดเชื้ออุบัติใหม่และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ โรคติดเชื้อหลายโรคที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในระยะประมาณ ๒๐ ปีที่ผ่านมาหรือโรคติดเชื้อที่จะพบมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ เช่น ไข้เลือดออกหลายชนิด เราเรียกว่าโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ส่วนโรคติดเชื้อที่เคยแพร่ระบาดแล้วหายไ
ค้นพบ “โรคมินามาตะ” ครั้งแรกอย่างเป็นทางการ
มีคนไข้หญิงสองพี่น้องจากเมืองมินามาตะ ซึ่งเป็นเมืองประมงอยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะ (Kumamoto) บนเกาะคิวชู เกิดอาการเหมือนคนป่วยสมองอักเสบ (Encephalitis) ที่ยังหาสาเหตุไม่ได้ นพ. ฮาจิเมะ โฮโซคาวา ผูอํานวยการโรงพยาบาลชิสโสะในขณะนั้น ไดจัดทํารายงานถึงสํานักงา
เช็คอาการไข้หวัดใหญ่และวิธีการป้องกันโรค
โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่พบบ่อยตลอดทั้งปี เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย ส่วนมากพบผู้ป่วยในฤดูฝน ฤดูหนาว และช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลง ไข้หวัดใหญ่มักมีอาการรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดา และอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้