Home
Education
Knowledge
Friends
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Home > Knowledge > Health > Disease
Health

สารานุกรมโรค

Contents of the week
สารานุกรมโรค
ผลการค้นหา 3 บทความ Last | Most View
เช็คอาการไข้หวัดใหญ่และวิธีการป้องกันโรค
โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่พบบ่อยตลอดทั้งปี เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย ส่วนมากพบผู้ป่วยในฤดูฝน ฤดูหนาว และช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลง ไข้หวัดใหญ่มักมีอาการรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดา และอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้
ไวรัสตับอักเสบ เอ ใช้ช้อนร่วมกัน หรือ ดูดน้ำหลอดเดียวกันก็เสี่ยงติดเชื้อได้ง่าย ๆ
ไวรัสตับอักเสบ เอ โรคติดต่อที่มักจะได้รับเชื้อจากอาหารการกิน และอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงตายได้ เพียงแค่ดูดน้ำจากหลอดของคนที่มีเชื้อ ! ไวรัสตับอักเสบ เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากการติดเชื้อ ซึ่งไวรัสที่ทำให้เกิดอาการตับอักเสบก็มีอยู่ด้วยกันหลายชนิด ทั้งไวรัสตับ
โรคฉี่หนูมากับน้ำท่วม ไม่ได้มากับกระป๋องน้ำอัดลม
โรคฉี่หนูในประเทศไทยพบระบาดรุนแรงในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน ซึ่งเป็นผลมาจากการที่น้ำฝนชะล้างเอาเชื้อโรคจากสิ่งแวดล้อม มารวมกันอยู่ในบริเวณน้ำท่วมขัง