Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Health

สุขภาพกาย

Editor's Picks
สังคมก้มหน้า เสี่ยงโรคปวดศีรษะ และกระดูกต้นคอเสื่อมในระยะยาว
สังคมก้มหน้า เสี่ยงโรคปวดศีรษะ และกระดูกต้นคอเสื่อมในระยะยาว ปัจจุบันการใช้งานสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ เข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว จนเกือบเป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะในร่างกายที่ขาดไม่ได้ หากแต่......การใช้งานสมาร์ทโฟนที่เพิ่มมากขึ้นนี
Contents of the week
171
Contents
44
Content creator
1
Plook Etc
Blogger of the week
สุขภาพกาย
ผลการค้นหา 37 บทความ Last | Most View
สังคมก้มหน้า เสี่ยงโรคปวดศีรษะ และกระดูกต้นคอเสื่อมในระยะยาว
สังคมก้มหน้า เสี่ยงโรคปวดศีรษะ และกระดูกต้นคอเสื่อมในระยะยาว ปัจจุบันการใช้งานสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ เข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว จนเกือบเป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะในร่างกายที่ขาดไม่ได้ หากแต่......การใช้งานสมาร์ทโฟนที่เพิ่มมากขึ้นนี
การปลูกถ่ายอวัยวะ
การปลูกถ่ายอวัยวะ บางครั้งเวลาที่คนบางคนไม่สบายมากจนอวัยวะสำคัญบางอย่างทำงานไม่ได้ เช่น ไตหรือตับเสียอาจทำให้ตายได้ ถ้าแพทย์ไม่สามารถรักษาด้วยวิธีปกติโดยการใช้ยาหรือผ่าตัดได้แล้วแพทย์อาจจะรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนเอาอวัยวะที่ทำงานไม่ได้นี้ออกไปแล้วจึงน
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการ