Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Health

สุขภาพกาย

Editor's Picks
อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล
อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ไม่รู้ตัวล่วงหน้ามาก่อน อุบัติเหตุอาจทำให้เกิดอันตรายได้ตั้งแต่เล็กน้อย เช่น ทรัพย์สินเสียหายจนถึงบาดเจ็บ พิการ หรือร้ายแรง หรือตาย อุบัติเหตุ อาจเกิดขึ้นได้กับคนทุกคน ทั้งหญิงและชาย เด็กและผู้ใหญ่ อุบัติเห
Contents of the week
129
Contents
29
Content creator
1
Plookpedia
Blogger of the week
สุขภาพกาย
ผลการค้นหา 129 บทความ Last | Most View
อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล
อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ไม่รู้ตัวล่วงหน้ามาก่อน อุบัติเหตุอาจทำให้เกิดอันตรายได้ตั้งแต่เล็กน้อย เช่น ทรัพย์สินเสียหายจนถึงบาดเจ็บ พิการ หรือร้ายแรง หรือตาย อุบัติเหตุ อาจเกิดขึ้นได้กับคนทุกคน ทั้งหญิงและชาย เด็กและผู้ใหญ่ อุบัติเห
เลือดและธนาคารเลือดในประเทศไทย
เลือดเป็นของเหลวสีแดง ไหลวนเวียนอยู่ภายในร่างกายของเรา ของเหลวสีแดงนี้อาจแยกออกได้เป็น สองส่วน คือ ส่วนที่เป็นมวลสารและส่วนที่เป็นน้ำ ส่วนที่เป็นมวลสาร ได้แก่ เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด ส่วนที่เป็นน้ำ มีชื่อเรียกว่า พลาสมา หัวใจทำหน
ศัลยกรรมศาสตร์ และวิสัญญีวิทยา
เวลาที่เราเจ็บป่วย บางครั้งการรับประทานยา และการฉีดยาไม่สามารถรักษาได้ ต้องทำการผ่าตัด เช่น การผ่าตัดไส้ติ่ง วิชาการรักษาโรคด้วยการผ่าตัด เรียกว่า วิชาศัลยศาสตร์ หมอที่ทำการผ่าตัด เรียกว่า ศัลยแพทย์ การผ่าตัดรักษาโรคทำมาแต่โบราณกาล ในประเทศไทย พบการเจาะกะ