Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Do Good

ช่องทางทำดี

Editor's Picks
กระเป๋าผ้ามีค่า โรงพยาบาลทั่วประเทศรับบริจาค
กระเป๋าผ้ามีค่า โรงพยาบาลทั่วประเทศรับบริจาค กระเป๋าผ้ามีค่า โรงพยาบาลทั่วประเทศรับบริจาค ในแต่ละปี 1 โรงพยาบาลในเมือง ต้องใช้ถุงพลาสติก จำนวนมากเพื่อใช้ในการใส่ถุงยาให้คนไข้ใช้ใส่ยากลับบ้านเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด และลดจ
Contents of the week
ช่องทางทำดี
ผลการค้นหา 31 บทความ Last | Most View
มูลนิธิ ช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย
มูลนิธิที่ให้การศึกษาเด็กนักเรียนทั้งชาย-หญิง แบบประจำและไปกลับ โดยให้การเรียนร่วมแบบเด็กปกติทั่ว ๆ ไป ของที่รับบริจาค: เสื้อผ้า ของใช้ ของเล่น เด็ก กระดาษเอ 4 ที่ใช้แล้ว โดยไม่มีรอยยับ รอยพับ หรือมีข้อมูลส่วนตัวที่เป็นความลับ และอุปกรณ์ท
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา บ้านเฟื่องฟ้า
รับบริจาคเสื้อผ้าและสิ่งของต่างๆ เช่น ของเล่น ของใช้ หนังสือ รองเท้า กระเป๋า เครื่องอุปโภค บริโภค ยา น้ำหวาน แพมเพิร์ส
โครงการเหลือขอ มูลนิธิ บ้านนกขมิ้น
รับบริจาคสิ่งของเหลือใช้ เสื้อผ้ามือสอง เพื่อนำมาคัดแยกให้เด็ก ๆ หรือนำไปช่วยผู้ยากไร้