Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

โรงเรียนสอนภาษาเอเชียบูรพา เปิดสอนภาษา เรียนสนุก ได้ประสบการณจริง

Posted By Geniuswebb | 22 เม.ย. 62
1,332 Views

  Favorite

แนะนำโรงเรียน

       ปัจจุบันการเรียนภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาญี่ปุ่น จีน หรือเกาหลี กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก ส่วนหนึ่งอาจมากระแสนิยม ดารา นักร้อง หนังหรือภาพยนตร์ ซึ่งความชอบหรือความคลั่งไคล้นี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้วัยรุ่นไทยหันมาเรียนภาษาต่างประเทศเหล่านี้มากขึ้น แต่หากมองในแง่ของเศรษฐกิจเราคงปฎิเสธไม่ได้ว่า ญี่ปุ่น จีน หรือเกาหลี กำลังเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในระบบเศรษฐกิจโลกยุคปัจจุบัน  ดังนั้นภาษาที่สอง หรือภาษาที่สาม นอกเหนือจากภาษาอังกฤษแล้ว ภาษาญี่ปุ่น จีน หรือเกาหลียังจำเป็นต่อการทำงานเป็นอย่างมาก  หรือจะเรียกว่าเอาภาษามาช่วยต่อยอดการทำงานก็ว่าได้

        อย่างไรก็ตาม การเรียนภาษาต่างประเทศให้ประสบความสำเร็จนั้น  ผู้เรียนจะต้องมั่นฝึกฝนและนำไปใช้จริง  แต่เนื่องจากการเรียนในประเทศทำให้เกิดข้อจำกัดมากมาย  โอกาสที่ผู้เรียนจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้จริงในชีวิตประจำวันก็มีน้อยมาก  (ยกเว้นผู้ที่ทำงานคลุกคลี่กับชาวต่างชาติ)  ทางโรงเรียนสอนภาษาเอเชียบูรพาจึงเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษาเป็นหลัก  เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการฟังและการสนทนามากขึ้น

คำทักทายจากผู้บริหาร

โรงเรียนสอนภาษาเอเชียบูรพา ตั้งอยู่เลขที่ 158 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 เปิดดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 ภายใต้ชื่อ "โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นศรีราชา สาขาบางแสน" จนกระทั่งในปีพ.ศ.2554 ได้มีการเพิ่มหลักสูตรภาษาจีนและภาษาเกาหลี จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น "โรงเรียนสอนภาษาเอเชียบูรพา"

เกี่ยวกับโรงเรียน

เกี่ยวกับบุคลากร

โรงเรียนสอนภาษาเอเชียบูรพา มีคณะอาจารย์ที่จบด้านการสอนภาษาต่างประเทศโดยตรง และบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถหลายสาขาวิชาชีพ เช่น ธุรกิจระหว่างประเทศ, วิศวกรรมเครื่องยนต์, แพทย์ และดนตรีสากล เป็นต้น อาจารย์ชาวต่างชาติทุกท่านสามารถพูดอังกฤษได้ และบางท่านสามารถพูดภาษาไทยได้ด้วย ทำให้ไปเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน

หลักสูตรการเรียนของโรงเรียนสอนภาษาเอเชียบูรพา ได้มีการจัดทำรูปแบบการเรียนการสอนขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อพัฒนาการเรียนภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมกับผู้เรียนคนไทย โดยเน้นทักษะทั้ง 5 ด้าน (ฟัง พูด อ่าน เขียน และคิดวิเคราะห์) ซึ่งนอกจากบทเรียนในตำราแล้ว ทางโรงเรียนได้จัดให้มีเกม และสัทนาการทางภาษา สอดแทรกวัฒนธรรมในแง่มุมต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจสำนวนภาษาและนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแต่ละหลักสูตรสอนโดยอาจารย์ชาวไทยและอาจารย์ชาวต่างชาติที่จบด้านการสอนโดยตรง

เกี่ยวกับหลักสูตร

สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์และผ่านการฝึกอบรมด้านการสอนภาษาโดยเฉพาะ
เน้นให้ผู้เรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ และสนทนาได้จริงในชีวิตประจำวัน มีการฝึกโต้ตอบบทสนทนากับอาจารย์ชาวต่างชาติ เพื่อให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับสำเนียงเจ้าของภาษา
เอาใจใส่อย่างทั่วถึง ด้วยจำนวนนักเรียนเพียง 8 -10 คนต่อห้อง
ด้วยสื่อการสอนที่ครบครัน ทำให้ผู้เรียนสนุก และเข้าใจได้ง่ายขึ้น แม้จะเรียนกับอาจารย์ชาวต่างชาติก็ตาม
มีการวัดระดับประเมินความรู้ ความเข้าใจของ ผู้เรียนอยู่ตลอดเวลา
นอกจากการเรียนที่เป็นไปอย่างเป็นกันเองแล้ว ทางโรงเรียนยังจัดกิจกรรมพิเศษอื่น ๆเช่น การทำอาหารญี่ปุ่น การเขียนพู่กันจีน การเรียนใส่ชุดยูกาตะ เป็นต้น

ติดต่อเรา

โรงเรียนสอนภาษาเอเชียบูรพา

158 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทรศัพท์ : 038-383429 แฟกซ์ : 038-383429
โทรศัพท์มือถือ : 085-2880388, 081-7619589
อีเมล์: info@abls-school.com
www.abls-school.com

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • Geniuswebb
  • 0 Followers
  • Follow