Home
Education
Knowledge
Friends
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Home > Knowledge > Business > Management
Business

การบริหารจัดการ

Editor's Picks
หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อคนทำงาน
หลักการตามแนวพระราชดำรัสที่เหมาะสม ซึ่งรวบรวมโดย สำนักคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) นำมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางสำหรับคนทำงาน
Contents of the week
การบริหารจัดการ
ผลการค้นหา 2 บทความ Last | Most View
ยังมีที่ให้คุณอีกมากมายบนเกาะแห่งนี้
selectedthoughts คุณเคยสังเกตไหมว่านักเขียนส่วนใหญ่มักจะมีความสุขกับการแนะนำหนังสือที่เขียนโดยนักเขียนคนอื่น (แม้ว่าในทาง MBA อาจจะเรียกนักเขียนเหล่านั้นว่าคู่แข่งก็ตาม)? ไม่ใช่เพียงแค่นั้น แต่หนังสือขายดีที่สุดในร้านหนังสือ แม้ว่ามันวางอยู่ถัดไปจากหนั
หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อคนทำงาน
หลักการตามแนวพระราชดำรัสที่เหมาะสม ซึ่งรวบรวมโดย สำนักคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) นำมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางสำหรับคนทำงาน