Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Editor's Picks
การถนอมผลิตผลการเกษตร
การถนอมผลิตผลการเกษตร เด็ก ๆรู้จักและเคยรับประทานอาหารหรือไม่ อาหารเหล่านั้นใครเป็นผู้ผลิตและผลิตมาจากอะไรผู้ผลิตอาหารส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรมีอาชีพในการทำสวน ทำไร่ ทำนา และเลี้ยงสัตว์ มีผลิตผลการเกษตรหลายชนิดที่ผลิตแล้วรับประทานไม่หมดจึงจำเป็นต้องถนอมรัก
Others | 4K Views
Contents of the week
12
Contents
5
Content creator
1
Plook Etc
Blogger of the week
Others
ผลการค้นหา 4 บทความ Last | Most View
การถนอมผลิตผลการเกษตร
การถนอมผลิตผลการเกษตร เด็ก ๆรู้จักและเคยรับประทานอาหารหรือไม่ อาหารเหล่านั้นใครเป็นผู้ผลิตและผลิตมาจากอะไรผู้ผลิตอาหารส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรมีอาชีพในการทำสวน ทำไร่ ทำนา และเลี้ยงสัตว์ มีผลิตผลการเกษตรหลายชนิดที่ผลิตแล้วรับประทานไม่หมดจึงจำเป็นต้องถนอมรัก
Others | 4K Views
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชหฤทัยฝักใฝ่ในทุกข์สุขของราษฎร และมีพระราชประสงค์ ที่จะอำนวยประโยชน์สุขแก่ชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนโดยทั่วไป จึงก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจา
Others | 1K Views
การพัฒนาอุปกรณ์การผลิตด้านเกษตรกรรม
ประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนา ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ เป็นเกษตรกร และมีการศึกษาระดับประถมศึกษา หรือต่ำกว่า การพัฒนาอุปกรณ์การผลิต ควรเริ่มจากการพัฒนาอุปกรณ์การผลิต เพื่อการเกษตร และนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อไป อุปกร
Others | 1K Views