Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
การเกษตร

การเพาะปลูก

Editor's Picks
พืชน้ำมัน
พืชน้ำมัน น้ำมันมีสองจำพวก จำพวกแรกเป็นน้ำมันแร่ซึ่งสูบขึ้นมาจากใต้ดินแล้วนำมาทำเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น เช่น ที่ใช้ในรถยนต์และยานพาหนะต่าง ๆ และนำมาทำเป็นวัสดุต่าง ๆ สำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอีกด้วย น้ำมันแร่นั้นกินไม่ได้นำไปปรุงอาหารก็ไ
Contents of the week
79
Contents
9
Content creator
1
Plook Blog
Blogger of the week
การเพาะปลูก
ผลการค้นหา 79 บทความ Last | Most View
การปรับปรุงประสิทธิภาพของการใช้เชื้อปฏิปักษ์ควบคุมโรคพืช
เชื้อปฏิปักษ์ที่ได้มีการปรับปรุง เพื่อให้มีคุณสมบัติในการควบคุมเชื้อโรคได้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั้น ส่วนใหญ่จะเน้นการปรับปรุงความอยู่รอดของเชื้อในธรรมชาติได้กว้างขวางทุกๆ สภาพพื้นที่ หรืออยู่บน
ยาฆ่าหญ้า ปีศาจเงียบทำร้ายผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
ผัดผักมื้อนี้ อาจมียาฆ่าหญ้าเป็นของแถม ปัจจุบันสารเคมี ทั้งยาฆ่าหญ้าและยาฆ่าแมลงได้เข้ามาเป็นส่วนสำคัญของการทำเกษตรกรรมส่วนใหญ่ โดยเฉพาะยาฆ่าหญ้า เช่น ไกลโฟเซต ซึ่งสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือสารเคมีที่มีพิษต่อสุขภาพร่างกายมนุษย์นี้ มีการใช้อย่างแพร่หลายในประ
ปลูกผักกินเองกับเจ้าชายผัก ปลูกความสุขในบ้านด้วยมือของเรา
การปลูกผักกินเองเป็นการสร้างสำนึกของคนร่วมกัน มีจิตสำนึกใหม่ร่วมกันสร้างชุมชนที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเราอาจไม่จำเป็นต้องพึ่งพาตนเองได้ทั้งหมด แต่เป็นการส่งเสริมการพึ่งพาอาศัยกัน ที่สำคัญคือสามารถเลือกซื้อเลือกผักเองได้ รับรู้ความแตกต่างของผักที่ใช้สารเ