แบบประเมินแรงจูงใจในการเรียน (โดย อ.มหาวิทยาลัยเกษตรฯ)

แบบประเมินนี้เป็นการประเมินแรงจูงใจทางการเรียนอย่างคร่าว ๆ เพื่อให้ผลการประเมินออกมาตรงตามความเป็นจริง ขอให้ท่านตอบจากประสบการณ์ ความคิด ความรู้สึกของท่านที่เกิดขึ้นภายในช่วงระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา

คำถามทั้งหมด 40 ข้อ

มีเพื่อนมาตอบแล้ว 384 คน

1135 views | 2 มิ.ย. 60

SHARE

 • 1. ฉันเชื่อว่าผลการเรียนจะเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับตัวฉันเอง

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

 • 2. ฉันมักทำงาน/การบ้านที่ได้รับมอบหมายสำเร็จ และส่งตรงเวลา

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

 • 3. ฉันเชื่อว่าความคิดเห็น และคำติชมทำให้ฉันพัฒนาขึ้น

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

 • 4. ฉันรู้สึกไม่สบายใจ อึดอัด หรือหงุดหงิดเมื่อทำงานไม่สำเร็จ

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

 • 5. ฉันคิดถึงผลกระทบที่ตามมาก่อนลงมือทำสิ่งต่าง ๆ

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

 • 6. ฉันคิดว่าการศึกษาเล่าเรียนทำให้ฉันเก่งขึ้น

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

 • 7. เมื่อเริ่มเรียน ฉันมักตั้งความคาดหวังกับผลการเรียน(เกรด)

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

 • 8. ฉันมักทำงานให้สำเร็จลุล่วงไป โดยไม่ให้งานค้างคา

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

 • 9. แม้จะยากลำบากแค่ไหน ฉันก็ตั้งใจเรียนให้ดีที่สุด

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

 • 10. ฉันต้องคอยให้คุณพ่อคุณแม่/คนที่บ้านบอกเตือนให้ทำงาน/การบ้าน/อ่านหนังสือ

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

 • 11. ฉันมีการเตรียมตัวอ่านหนังสือล่วงหน้าเพื่อเตรียมสอบ

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

 • 12. เมื่อมีคำติชมจากครูและเพื่อน ๆ ฉันมักรับฟังด้วยความยินดี

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

 • 13. ฉันมักเตรียมตัวสำหรับการเรียนวันถัดไปด้วยการจัดหนังสืออุปกรณ์การเรียนให้ พร้อมก่อนเข้านอน

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

 • 14. ฉันรู้ความสามารถของตัวฉัน เช่น เก่งวิชาอะไร ไม่เก่งวิชาอะไร

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

 • 15. ฉันมักได้ข้อคิดดี ๆ ในเรื่องการเรียนจากคำพูดของคนอื่น

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

 • 16. ฉันอยากรับฟังเมื่อมีคนพูดถึงงานของฉัน

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

 • 17. ฉันมักเลือกการทบทวนบทเรียนมากกว่าการพักผ่อน

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

 • 18. ฉันใส่ใจกับสิ่งที่เกิดจากการกระทำของฉัน

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

 • 19. ถ้าบทเรียนนั้นยาก..ฉันก็จะพยายามจนสำเร็จ

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

 • 20. ฉันมักขอความคิดเห็นของคนอื่นเพื่อสร้างความมั่นใจในการเรียนของฉัน

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

 • 21. ฉันเชื่อว่าผลการเรียนจะเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับตัวฉันเอง

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

 • 22. ฉันมักทำงาน/การบ้านที่ได้รับมอบหมายสำเร็จ และส่งตรงเวลา

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

 • 23. ฉันเชื่อว่าความคิดเห็น และคำติชมทำให้ฉันพัฒนาขึ้น

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

 • 24. ฉันรู้สึกไม่สบายใจ อึดอัด หรือหงุดหงิดเมื่อทำงานไม่สำเร็จ

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

 • 25. ฉันคิดถึงผลกระทบที่ตามมาก่อนลงมือทำสิ่งต่าง ๆ

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

 • 26. ฉันคิดว่าการศึกษาเล่าเรียนทำให้ฉันเก่งขึ้น

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

 • 27. เมื่อเริ่มเรียน ฉันมักตั้งความคาดหวังกับผลการเรียน(เกรด)

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

 • 28. ฉันมักทำงานให้สำเร็จลุล่วงไป โดยไม่ให้งานค้างคา

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

 • 29. แม้จะยากลำบากแค่ไหน ฉันก็ตั้งใจเรียนให้ดีที่สุด

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

 • 30. ฉันต้องคอยให้คุณพ่อคุณแม่/คนที่บ้านบอกเตือนให้ทำงาน/การบ้าน/อ่านหนังสือ

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

 • 31. ฉันมีการเตรียมตัวอ่านหนังสือล่วงหน้าเพื่อเตรียมสอบ

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

 • 32. เมื่อมีคำติชมจากครูและเพื่อน ๆ ฉันมักรับฟังด้วยความยินดี

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

 • 33. ฉันมักเตรียมตัวสำหรับการเรียนวันถัดไปด้วยการจัดหนังสืออุปกรณ์การเรียนให้ พร้อมก่อนเข้านอน

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

 • 34. ฉันรู้ความสามารถของตัวฉัน เช่น เก่งวิชาอะไร ไม่เก่งวิชาอะไร

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

 • 35. ฉันมักได้ข้อคิดดี ๆ ในเรื่องการเรียนจากคำพูดของคนอื่น

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

 • 36. ฉันอยากรับฟังเมื่อมีคนพูดถึงงานของฉัน

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

 • 37. ฉันมักเลือกการทบทวนบทเรียนมากกว่าการพักผ่อน

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

 • 38. ฉันใส่ใจกับสิ่งที่เกิดจากการกระทำของฉัน

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

 • 39. ถ้าบทเรียนนั้นยาก..ฉันก็จะพยายามจนสำเร็จ

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

 • 40. ฉันมักขอความคิดเห็นของคนอื่นเพื่อสร้างความมั่นใจในการเรียนของฉัน

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

  ไม่เคยเลย

  บางครั้ง

  บ่อยครั้ง/เสมอ

เกมอื่นๆ...

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน