แบบทดสอบการสื่อสัมพันธ์ระหว่างกัน

ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดีระหว่างกันเป็นเรื่องสำคัญ แบบทดสอบนี้จะช่วยให้คุณสำรวจการสื่อสัมพันธ์ระหว่างคุณกับผู้อื่นได้

คำถามทั้งหมด 30 ข้อ

มีเพื่อนมาตอบแล้ว 16 คน

49 views | 10 พ.ค. 62

SHARE

 • 1. การทำงานเป็นทีมนั้นสมาชิกควรรับรู้ถึงความแตกต่างในความสามารถ บุคลิกภาพของสมาชิกทุกคนในทีมงาน

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 2. ฉันสามารถปรับตัวได้ง่ายในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 3. ฉันมีความสุขในการทำงานกับกลุ่มที่มีลักษณะ บุคลิกภาพ ใกล้เคียงกัน

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 4. ฉันสามารถปรับวิธีการสื่อสารของฉันกับสมาชิกในกลุ่มให้เหมาะสมกับบุคคล และสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปได้

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 5. เมื่อได้ร่วมงานกับสมาชิกในการทำงานกลุ่ม แม้งานจะเสร็จไปแล้ว แต่ฉันก็ยังรู้สึกผูกพันธ์กับสมาชิกคนอื่น ๆ ในกลุ่ม

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 6. กลุ่มที่ฉันทำงานแม้จะมีความหลากหลายทางความคิด แต่ก็สามารถร่วมมือกันทำงานให้ประสบความสำเร็จได้

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 7. กลุ่มที่ฉันทำงานด้วยนั้นเป็นกลุ่มที่เกื้อหนุนในการทำงานร่วมกัน และมีทิศทางในการทำงานในทางเดียวกัน

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 8. การสื่อสารภายในกลุ่มที่ฉันทำงานด้วยเป็นลักษณะการสื่อสาร 2 ทาง คือมีการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 9. ฉันเชื่อว่าการยอมรับในการทำงานของสมาชิก ส่งผลถึงความสำเร็จของกลุ่ม

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 10. ฉันให้อิสระกับสมาชิกในการเสนอความคิดเห็นในการทำงานร่วมกัน

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 11. ฉันส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันเติมเต็มความคิดเห็นของสมาชิกคนอื่นๆ เพื่อให้ผลงานออกมาดี

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 12. ฉันฟังอย่างตั้งใจในการระดมสมองหรือการนำเสนอความคิดเห็นของสมาชิกคนอื่นๆ ในการทำงานเป็นทีม

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 13. เมื่องานประสบผลสำเร็จ สมาชิกทุกคนจะรับรู้ถึงผลของงาน และมีความสุขร่วมกัน

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 14. ฉันใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมในการทำงานกลุ่ม

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 15. ฉันสามารถควบคุมอารมณ์ในการทำงานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้ดี

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 16. การทำงานเป็นทีมนั้นสมาชิกควรรับรู้ถึงความแตกต่างในความสามารถ บุคลิกภาพของสมาชิกทุกคนในทีมงาน

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 17. ฉันสามารถปรับตัวได้ง่ายในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 18. ฉันมีความสุขในการทำงานกับกลุ่มที่มีลักษณะ บุคลิกภาพ ใกล้เคียงกัน

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 19. ฉันสามารถปรับวิธีการสื่อสารของฉันกับสมาชิกในกลุ่มให้เหมาะสมกับบุคคล และสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปได้

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 20. เมื่อได้ร่วมงานกับสมาชิกในการทำงานกลุ่ม แม้งานจะเสร็จไปแล้ว แต่ฉันก็ยังรู้สึกผูกพันธ์กับสมาชิกคนอื่น ๆ ในกลุ่ม

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 21. กลุ่มที่ฉันทำงานแม้จะมีความหลากหลายทางความคิด แต่ก็สามารถร่วมมือกันทำงานให้ประสบความสำเร็จได้

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 22. กลุ่มที่ฉันทำงานด้วยนั้นเป็นกลุ่มที่เกื้อหนุนในการทำงานร่วมกัน และมีทิศทางในการทำงานในทางเดียวกัน

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 23. การสื่อสารภายในกลุ่มที่ฉันทำงานด้วยเป็นลักษณะการสื่อสาร 2 ทาง คือมีการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 24. ฉันเชื่อว่าการยอมรับในการทำงานของสมาชิก ส่งผลถึงความสำเร็จของกลุ่ม

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 25. ฉันให้อิสระกับสมาชิกในการเสนอความคิดเห็นในการทำงานร่วมกัน

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 26. ฉันส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันเติมเต็มความคิดเห็นของสมาชิกคนอื่นๆ เพื่อให้ผลงานออกมาดี

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 27. ฉันฟังอย่างตั้งใจในการระดมสมองหรือการนำเสนอความคิดเห็นของสมาชิกคนอื่นๆ ในการทำงานเป็นทีม

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 28. เมื่องานประสบผลสำเร็จ สมาชิกทุกคนจะรับรู้ถึงผลของงาน และมีความสุขร่วมกัน

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 29. ฉันใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมในการทำงานกลุ่ม

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 30. ฉันสามารถควบคุมอารมณ์ในการทำงานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้ดี

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

เกมอื่นๆ...

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน