แบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)

ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) ถือเป็นหนึ่งในทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนควรมีและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยทักษะนี้คือความสามารถในการเข้าใจแยกแยะข้อมูลและสถานการณ์ที่เราได้รับว่าประกอบด้วยส่วนประกอบใดบ้าง เชื่อมโยง เป็นเหตุเป็นผลกันอย่างไร ซึ่่งจะทำให้คุณเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีวิจารณญาณและหาทางออกได้อย่างถูกต้อง สมเหตุสมผล

คำถามทั้งหมด 20 ข้อ

มีเพื่อนมาตอบแล้ว 2 คน

16 views | 10 พ.ค. 62

SHARE

 • 1. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุด

  เพศหญิงมีเวลาใช้ facebook มากกว่าเพศชายในทุกกลุ่มอายุ

  กลุ่มวัยรุ่นเป็นวัยที่มีความรู้ในการใช้ facebook และมีเพื่อนเป็นจำนวนมาก

  ปริมาณผู้ใช้ facebook จะมีจำนวนมากในกลุ่มวัยรุ่นชายและหญิงและลดลงเมื่ออายุมากขึ้น

  กลุ่มวัยรุ่นมีเวลาในการใช้ facebook มากที่สุด และลดปริมาณการใช้ลงด้วยภาระกิจการงาน

  เพศหญิงมีเวลาใช้ facebook มากกว่าเพศชายในทุกกลุ่มอายุ

  กลุ่มวัยรุ่นเป็นวัยที่มีความรู้ในการใช้ facebook และมีเพื่อนเป็นจำนวนมาก

  ปริมาณผู้ใช้ facebook จะมีจำนวนมากในกลุ่มวัยรุ่นชายและหญิงและลดลงเมื่ออายุมากขึ้น

  กลุ่มวัยรุ่นมีเวลาในการใช้ facebook มากที่สุด และลดปริมาณการใช้ลงด้วยภาระกิจการงาน

 • 2. การใช้เวลาจำนวนมากกับเฟสบุ๊คเป็นสิ่งที่ควรทำหรือไม่ เพราะเหตุใด

  ควรทำ เพราะเพื่อน ๆ จะได้ทราบข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเรา

  ควรทำ เพราะได้ติดตามข่าวสารต่าง ๆ เป็นคนทันเหตุการณ์

  ไม่ควรทำ เพราะควรเอาเวลาไปเรียนหนังสือและทำสิ่งที่เป็นประโยชน์

  ไม่ควรทำ เพราะการเพ่งจอนานๆ ทำให้เสียสุขภาพ

  ควรทำ เพราะเพื่อน ๆ จะได้ทราบข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเรา

  ควรทำ เพราะได้ติดตามข่าวสารต่าง ๆ เป็นคนทันเหตุการณ์

  ไม่ควรทำ เพราะควรเอาเวลาไปเรียนหนังสือและทำสิ่งที่เป็นประโยชน์

  ไม่ควรทำ เพราะการเพ่งจอนานๆ ทำให้เสียสุขภาพ

 • 3. ป้ายประชาสัมพันธ์นี้ต้องการสื่อถึงสิ่งใด

  คอนเทคเลนส์เสี่ยงตาบอด

  อันตรายจากการใส่คอนเทคเลนส์

  ค่ารักษาที่ตามมาหลังจากใส่คอนเทคเลนส์

  คอนเทคเลนส์แฟชั่นราคาถูกเสี่ยงอันตราย

  คอนเทคเลนส์เสี่ยงตาบอด

  อันตรายจากการใส่คอนเทคเลนส์

  ค่ารักษาที่ตามมาหลังจากใส่คอนเทคเลนส์

  คอนเทคเลนส์แฟชั่นราคาถูกเสี่ยงอันตราย

 • 4. หากนักเรียนสายตาสั้น จะมีวิธีเลือกคอนเทคเลนส์อย่างไร

  เลือกคอนเทคเลนส์ในร้านที่เชื่อถือได้ ยี่ห้อที่ได้มาตรฐาน

  เลือกยี่ห้อเดียวกับเพื่อนที่ใส่คอนเทคเลนส์เป็นประจำ

  เลือกคอนเทคเลนส์ราคาถูกในร้านสะดวกซื้อ

  เลือกคอนเทคเลนส์แบบใส่วันเดียวทิ้ง

  เลือกคอนเทคเลนส์ในร้านที่เชื่อถือได้ ยี่ห้อที่ได้มาตรฐาน

  เลือกยี่ห้อเดียวกับเพื่อนที่ใส่คอนเทคเลนส์เป็นประจำ

  เลือกคอนเทคเลนส์ราคาถูกในร้านสะดวกซื้อ

  เลือกคอนเทคเลนส์แบบใส่วันเดียวทิ้ง

 • 5. ป้ายประชาสัมพันธ์นี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ เพราะเหตุใด

  น่าเชื่อถือ เพราะยาลดความอ้วนให้โทษเช่นนี้จริง

  น่าเชื่อถือ เพราะมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยตรง

  ไม่น่าเชื่อถือ เพราะหากเลือกยาลดความอ้วนที่มี อย. ก็จะไม่เกิดอันตรายใดๆ

  ไม่น่าเชื่อถือ เพราะยาลดความอ้วนมีหลายยี่ห้อ ควรเลือกยี่ห้อที่มีคุณภาพผ่านการทดลองวิจัย

  น่าเชื่อถือ เพราะยาลดความอ้วนให้โทษเช่นนี้จริง

  น่าเชื่อถือ เพราะมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยตรง

  ไม่น่าเชื่อถือ เพราะหากเลือกยาลดความอ้วนที่มี อย. ก็จะไม่เกิดอันตรายใดๆ

  ไม่น่าเชื่อถือ เพราะยาลดความอ้วนมีหลายยี่ห้อ ควรเลือกยี่ห้อที่มีคุณภาพผ่านการทดลองวิจัย

 • 6. หากนักเรียนอ้วน และคิดจะลดความอ้วน ควรปฏิบัติตนเช่นไรจึงจะดีที่สุด

  งดทานอาหารมื้อเย็น

  ทานยาลดความอ้วนที่มี อย.

  ลดอาหารประเภทแป้งและไขมัน

  ออกกำลังกายเผาผลาญไขมันในร่างกาย

  งดทานอาหารมื้อเย็น

  ทานยาลดความอ้วนที่มี อย.

  ลดอาหารประเภทแป้งและไขมัน

  ออกกำลังกายเผาผลาญไขมันในร่างกาย

 • 7. ป้ายประชาสัมพันธ์นี้ต้องการนำเสนอสิ่งใด

  โทษของยาลดความอ้วน

  ไม่ควรทานยาลดความอ้วน

  ส่วนผสมของยาลดความอ้วน

  ผลข้างเคียงของยาลดความอ้วน

  โทษของยาลดความอ้วน

  ไม่ควรทานยาลดความอ้วน

  ส่วนผสมของยาลดความอ้วน

  ผลข้างเคียงของยาลดความอ้วน

 • 8. ใครปฏิบัติตามหลักฟิตพิชิตพุงในป้ายประชาสัมพันธ์นี้

  มาลัยขี่จักรยานไปซื้อกับข้าวที่ตลาดเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงทุกวัน

  ภูเบศวิ่งออกกำลังกายในสนามกีฬาของโรงเรียนครึ่งชั่วโมงทุกเย็น

  วิชิตเล่นเป็นประตูในกีฬาฟุตบอลหลังเลิกเรียนทุกวันเป็นเวลาครึ่งชั่วโมง

  เพ็ญนภาเดินออกกำลังรอบสวนสาธารณะเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงตอนเช้าของทุกวัน

  มาลัยขี่จักรยานไปซื้อกับข้าวที่ตลาดเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงทุกวัน

  ภูเบศวิ่งออกกำลังกายในสนามกีฬาของโรงเรียนครึ่งชั่วโมงทุกเย็น

  วิชิตเล่นเป็นประตูในกีฬาฟุตบอลหลังเลิกเรียนทุกวันเป็นเวลาครึ่งชั่วโมง

  เพ็ญนภาเดินออกกำลังรอบสวนสาธารณะเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงตอนเช้าของทุกวัน

 • 9. แต่ละคนจะมีขนาดพุงไม่เท่ากัน ไม่ว่ามีพุงขนาดใดจะใช้หลักการนี้เหมือนกันได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

  ใช้ได้ เป็นหลักการที่ สสส. แนะนำ น่าเชื่อถือ

  ใช้ได้ หากออกกำลังกายสม่ำเสมอพุงจะค่อยๆ ลดลงเอง

  ใช้ไม่ได้ แต่ละคนมีขนาดพุงไม่เท่ากัน ไม่ใช่ควรหลักการเดียวกัน

  ใช้ไม่ได้ คนที่มีพุงใหญ่ควรเพิ่มเวลาในการทำกิจกรรมให้มากกว่านี้

  ใช้ได้ เป็นหลักการที่ สสส. แนะนำ น่าเชื่อถือ

  ใช้ได้ หากออกกำลังกายสม่ำเสมอพุงจะค่อยๆ ลดลงเอง

  ใช้ไม่ได้ แต่ละคนมีขนาดพุงไม่เท่ากัน ไม่ใช่ควรหลักการเดียวกัน

  ใช้ไม่ได้ คนที่มีพุงใหญ่ควรเพิ่มเวลาในการทำกิจกรรมให้มากกว่านี้

 • 10. หากไม่มีเวลาทำกิจกรรมตามป้ายประชาสัมพันธ์นี้ ใครปฏิบัติตนได้ถูกต้อง

  มาลัยงดทานอาหารเย็น

  เพ็ญนภาทานผลไม้จำนวนมากหลังมื้ออาหาร

  ภูเบศทานอาหารไขมันน้อยและผักจำนวนมาก

  วิชิตทานอาหารเสริมดักจับไขมันและเพิ่มอัตราการเผาผลาญของร่างกาย

  มาลัยงดทานอาหารเย็น

  เพ็ญนภาทานผลไม้จำนวนมากหลังมื้ออาหาร

  ภูเบศทานอาหารไขมันน้อยและผักจำนวนมาก

  วิชิตทานอาหารเสริมดักจับไขมันและเพิ่มอัตราการเผาผลาญของร่างกาย

 • 11. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุด

  เพศหญิงมีเวลาใช้ facebook มากกว่าเพศชายในทุกกลุ่มอายุ

  กลุ่มวัยรุ่นเป็นวัยที่มีความรู้ในการใช้ facebook และมีเพื่อนเป็นจำนวนมาก

  ปริมาณผู้ใช้ facebook จะมีจำนวนมากในกลุ่มวัยรุ่นชายและหญิงและลดลงเมื่ออายุมากขึ้น

  กลุ่มวัยรุ่นมีเวลาในการใช้ facebook มากที่สุด และลดปริมาณการใช้ลงด้วยภาระกิจการงาน

  เพศหญิงมีเวลาใช้ facebook มากกว่าเพศชายในทุกกลุ่มอายุ

  กลุ่มวัยรุ่นเป็นวัยที่มีความรู้ในการใช้ facebook และมีเพื่อนเป็นจำนวนมาก

  ปริมาณผู้ใช้ facebook จะมีจำนวนมากในกลุ่มวัยรุ่นชายและหญิงและลดลงเมื่ออายุมากขึ้น

  กลุ่มวัยรุ่นมีเวลาในการใช้ facebook มากที่สุด และลดปริมาณการใช้ลงด้วยภาระกิจการงาน

 • 12. การใช้เวลาจำนวนมากกับเฟสบุ๊คเป็นสิ่งที่ควรทำหรือไม่ เพราะเหตุใด

  ควรทำ เพราะเพื่อน ๆ จะได้ทราบข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเรา

  ควรทำ เพราะได้ติดตามข่าวสารต่าง ๆ เป็นคนทันเหตุการณ์

  ไม่ควรทำ เพราะควรเอาเวลาไปเรียนหนังสือและทำสิ่งที่เป็นประโยชน์

  ไม่ควรทำ เพราะการเพ่งจอนานๆ ทำให้เสียสุขภาพ

  ควรทำ เพราะเพื่อน ๆ จะได้ทราบข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเรา

  ควรทำ เพราะได้ติดตามข่าวสารต่าง ๆ เป็นคนทันเหตุการณ์

  ไม่ควรทำ เพราะควรเอาเวลาไปเรียนหนังสือและทำสิ่งที่เป็นประโยชน์

  ไม่ควรทำ เพราะการเพ่งจอนานๆ ทำให้เสียสุขภาพ

 • 13. ป้ายประชาสัมพันธ์นี้ต้องการสื่อถึงสิ่งใด

  คอนเทคเลนส์เสี่ยงตาบอด

  อันตรายจากการใส่คอนเทคเลนส์

  ค่ารักษาที่ตามมาหลังจากใส่คอนเทคเลนส์

  คอนเทคเลนส์แฟชั่นราคาถูกเสี่ยงอันตราย

  คอนเทคเลนส์เสี่ยงตาบอด

  อันตรายจากการใส่คอนเทคเลนส์

  ค่ารักษาที่ตามมาหลังจากใส่คอนเทคเลนส์

  คอนเทคเลนส์แฟชั่นราคาถูกเสี่ยงอันตราย

 • 14. หากนักเรียนสายตาสั้น จะมีวิธีเลือกคอนเทคเลนส์อย่างไร

  เลือกคอนเทคเลนส์ในร้านที่เชื่อถือได้ ยี่ห้อที่ได้มาตรฐาน

  เลือกยี่ห้อเดียวกับเพื่อนที่ใส่คอนเทคเลนส์เป็นประจำ

  เลือกคอนเทคเลนส์ราคาถูกในร้านสะดวกซื้อ

  เลือกคอนเทคเลนส์แบบใส่วันเดียวทิ้ง

  เลือกคอนเทคเลนส์ในร้านที่เชื่อถือได้ ยี่ห้อที่ได้มาตรฐาน

  เลือกยี่ห้อเดียวกับเพื่อนที่ใส่คอนเทคเลนส์เป็นประจำ

  เลือกคอนเทคเลนส์ราคาถูกในร้านสะดวกซื้อ

  เลือกคอนเทคเลนส์แบบใส่วันเดียวทิ้ง

 • 15. ป้ายประชาสัมพันธ์นี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ เพราะเหตุใด

  น่าเชื่อถือ เพราะยาลดความอ้วนให้โทษเช่นนี้จริง

  น่าเชื่อถือ เพราะมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยตรง

  ไม่น่าเชื่อถือ เพราะหากเลือกยาลดความอ้วนที่มี อย. ก็จะไม่เกิดอันตรายใดๆ

  ไม่น่าเชื่อถือ เพราะยาลดความอ้วนมีหลายยี่ห้อ ควรเลือกยี่ห้อที่มีคุณภาพผ่านการทดลองวิจัย

  น่าเชื่อถือ เพราะยาลดความอ้วนให้โทษเช่นนี้จริง

  น่าเชื่อถือ เพราะมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยตรง

  ไม่น่าเชื่อถือ เพราะหากเลือกยาลดความอ้วนที่มี อย. ก็จะไม่เกิดอันตรายใดๆ

  ไม่น่าเชื่อถือ เพราะยาลดความอ้วนมีหลายยี่ห้อ ควรเลือกยี่ห้อที่มีคุณภาพผ่านการทดลองวิจัย

 • 16. หากนักเรียนอ้วน และคิดจะลดความอ้วน ควรปฏิบัติตนเช่นไรจึงจะดีที่สุด

  งดทานอาหารมื้อเย็น

  ทานยาลดความอ้วนที่มี อย.

  ลดอาหารประเภทแป้งและไขมัน

  ออกกำลังกายเผาผลาญไขมันในร่างกาย

  งดทานอาหารมื้อเย็น

  ทานยาลดความอ้วนที่มี อย.

  ลดอาหารประเภทแป้งและไขมัน

  ออกกำลังกายเผาผลาญไขมันในร่างกาย

 • 17. ป้ายประชาสัมพันธ์นี้ต้องการนำเสนอสิ่งใด

  โทษของยาลดความอ้วน

  ไม่ควรทานยาลดความอ้วน

  ส่วนผสมของยาลดความอ้วน

  ผลข้างเคียงของยาลดความอ้วน

  โทษของยาลดความอ้วน

  ไม่ควรทานยาลดความอ้วน

  ส่วนผสมของยาลดความอ้วน

  ผลข้างเคียงของยาลดความอ้วน

 • 18. ใครปฏิบัติตามหลักฟิตพิชิตพุงในป้ายประชาสัมพันธ์นี้

  มาลัยขี่จักรยานไปซื้อกับข้าวที่ตลาดเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงทุกวัน

  ภูเบศวิ่งออกกำลังกายในสนามกีฬาของโรงเรียนครึ่งชั่วโมงทุกเย็น

  วิชิตเล่นเป็นประตูในกีฬาฟุตบอลหลังเลิกเรียนทุกวันเป็นเวลาครึ่งชั่วโมง

  เพ็ญนภาเดินออกกำลังรอบสวนสาธารณะเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงตอนเช้าของทุกวัน

  มาลัยขี่จักรยานไปซื้อกับข้าวที่ตลาดเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงทุกวัน

  ภูเบศวิ่งออกกำลังกายในสนามกีฬาของโรงเรียนครึ่งชั่วโมงทุกเย็น

  วิชิตเล่นเป็นประตูในกีฬาฟุตบอลหลังเลิกเรียนทุกวันเป็นเวลาครึ่งชั่วโมง

  เพ็ญนภาเดินออกกำลังรอบสวนสาธารณะเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงตอนเช้าของทุกวัน

 • 19. แต่ละคนจะมีขนาดพุงไม่เท่ากัน ไม่ว่ามีพุงขนาดใดจะใช้หลักการนี้เหมือนกันได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

  ใช้ได้ เป็นหลักการที่ สสส. แนะนำ น่าเชื่อถือ

  ใช้ได้ หากออกกำลังกายสม่ำเสมอพุงจะค่อยๆ ลดลงเอง

  ใช้ไม่ได้ แต่ละคนมีขนาดพุงไม่เท่ากัน ไม่ใช่ควรหลักการเดียวกัน

  ใช้ไม่ได้ คนที่มีพุงใหญ่ควรเพิ่มเวลาในการทำกิจกรรมให้มากกว่านี้

  ใช้ได้ เป็นหลักการที่ สสส. แนะนำ น่าเชื่อถือ

  ใช้ได้ หากออกกำลังกายสม่ำเสมอพุงจะค่อยๆ ลดลงเอง

  ใช้ไม่ได้ แต่ละคนมีขนาดพุงไม่เท่ากัน ไม่ใช่ควรหลักการเดียวกัน

  ใช้ไม่ได้ คนที่มีพุงใหญ่ควรเพิ่มเวลาในการทำกิจกรรมให้มากกว่านี้

 • 20. หากไม่มีเวลาทำกิจกรรมตามป้ายประชาสัมพันธ์นี้ ใครปฏิบัติตนได้ถูกต้อง

  มาลัยงดทานอาหารเย็น

  เพ็ญนภาทานผลไม้จำนวนมากหลังมื้ออาหาร

  ภูเบศทานอาหารไขมันน้อยและผักจำนวนมาก

  วิชิตทานอาหารเสริมดักจับไขมันและเพิ่มอัตราการเผาผลาญของร่างกาย

  มาลัยงดทานอาหารเย็น

  เพ็ญนภาทานผลไม้จำนวนมากหลังมื้ออาหาร

  ภูเบศทานอาหารไขมันน้อยและผักจำนวนมาก

  วิชิตทานอาหารเสริมดักจับไขมันและเพิ่มอัตราการเผาผลาญของร่างกาย

เกมอื่นๆ...

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน