นารูโตะชวนน้อง ทำคณิต
| 26.6K views

วิชา
ระดับชั้น
ปฐมวัย
จำนวน
5 ข้อ
เวลา
15 นาที
ผู้ออกข้อสอบ
ทรูปลูกปัญญา
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ