แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การตวง

วิชา
คณิตศาสตร์
ระดับชั้น
ป.3
จำนวน
15 ข้อ
เวลา
25 นาที
ผู้ออกข้อสอบ
ทรูปลูกปัญญา
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ