หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 309 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
LAMB613527 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม. 6 ชุดที่ 1 80 ม.6 9.8K เริ่มทำข้อสอบ
LAMB613311 ข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2558 ชุดที่ 4 18 ม.6 19.8K เริ่มทำข้อสอบ
LAMB613310 ข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2558 ชุดที่ 3 22 ม.6 5.9K เริ่มทำข้อสอบ
LAMB613309 ข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2558 ชุดที่ 2 20 ม.6 8K เริ่มทำข้อสอบ
LAMB613308 ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2558 ชุดที่ 1 20 ม.6 12.7K เริ่มทำข้อสอบ
LAMB613255 ข้อสอบวิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ปี 2557 ชุดที่ 4 20 ม.6 8.3K เริ่มทำข้อสอบ
LAMB613254 ข้อสอบวิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ปี 2557 ชุดที่ 3 20 ม.6 3.9K เริ่มทำข้อสอบ
LAMB613253 ข้อสอบวิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ปี 2557 ชุดที่ 2 20 ม.6 3.3K เริ่มทำข้อสอบ
LAMB613252 ข้อสอบวิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ปี 2557 ชุดที่ 1 20 ม.6 4.5K เริ่มทำข้อสอบ
LAMB613249 ข้อสอบวิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ปี 2556 ชุดที่ 4 20 ม.6 2.9K เริ่มทำข้อสอบ
LAMB613248 ข้อสอบวิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ปี 2556 ชุดที่ 3 20 ม.6 2.5K เริ่มทำข้อสอบ
LAMB613247 ข้อสอบวิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ปี 2556 ชุดที่ 2 20 ม.6 884 เริ่มทำข้อสอบ
LAMB613246 ข้อสอบวิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ปี 2556 ชุดที่ 1 20 ม.6 3K เริ่มทำข้อสอบ
LAMB613233 ข้อสอบวิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ปี 2555 ชุดที่ 4 20 ม.6 3.4K เริ่มทำข้อสอบ
LAMB613232 ข้อสอบวิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ปี 2555 ชุดที่ 3 20 ม.6 1.2K เริ่มทำข้อสอบ
LAMB613231 ข้อสอบวิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ปี 2555 ชุดที่ 2 20 ม.6 3.4K เริ่มทำข้อสอบ
LAMB613230 ข้อสอบวิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ปี 2555 ชุดที่ 1 20 ม.6 4.1K เริ่มทำข้อสอบ
LAMB613070 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ Vocabulary & Reading ปี 2559 15 ม.6 25.6K เริ่มทำข้อสอบ
LAMB613069 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ Speaking & Writing ปี 2559 20 ม.6 25.1K เริ่มทำข้อสอบ
LAMB613036 แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ WRITING โดยสถาบัน aims 11 ม.6 10.5K เริ่มทำข้อสอบ
LAMB613035 แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ READING โดยสถาบัน aims 21 ม.6 5.1K เริ่มทำข้อสอบ
LAMB613034 แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ LISTENING & SPEAKING โดยสถาบัน aims 11 ม.6 22.7K เริ่มทำข้อสอบ
LAMB612995 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2548) ชุดที่6 20 ม.6 2.4K เริ่มทำข้อสอบ
LAMB612994 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2551) ชุดที่5 20 ม.6 3.3K เริ่มทำข้อสอบ
LAMB612993 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2548) ชุดที่5 15 ม.6 4.2K เริ่มทำข้อสอบ