หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 16 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
TEMB012847 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(2553) ชุดที่2 19 ม.6 14.7K เริ่มทำข้อสอบ
TEMB012846 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(2553) ชุดที่1 19 ม.6 11K เริ่มทำข้อสอบ
TEMB012845 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(2552) ชุดที่2 12 ม.6 9.6K เริ่มทำข้อสอบ
TEMB012834 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(2552) ชุดที่1 14 ม.6 7.1K เริ่มทำข้อสอบ
TEMB012826 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่5 20 ม.6 8.2K เริ่มทำข้อสอบ
TEMB012824 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่4 20 ม.6 4.6K เริ่มทำข้อสอบ
TEMB012822 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่3 20 ม.6 5.8K เริ่มทำข้อสอบ
TEMB012821 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่2 20 ม.6 5.6K เริ่มทำข้อสอบ
TEMB012819 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่1 20 ม.6 7.7K เริ่มทำข้อสอบ
TEMB611319 แนวข้อสอบO-net (หลักการเลือกใช้ผ้า,เทคโนโลยี) 20 ม.6 25.3K เริ่มทำข้อสอบ
TEMB610277 สัญลักษณ์และวิธีการเขียนผังงาน (Flowchart) 10 ม.6 32.1K เริ่มทำข้อสอบ
TEMB610166 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 10 ม.6 21K เริ่มทำข้อสอบ
TEMB610073 รู้จักกับโปรแกรมมิ่งเบื้องต้น 10 ม.6 9.5K เริ่มทำข้อสอบ
TEMB602785 คอมพิวเตอร์ ม.6 15 ม.6 91.2K เริ่มทำข้อสอบ
TEMB602029 ข้อสอบ O-Net การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2551 ชุดที่ 2 20 ม.6 68.9K เริ่มทำข้อสอบ
TEMB602027 ข้อสอบ O-Net การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2551 ชุดที่ 1 20 ม.6 157.6K เริ่มทำข้อสอบ