หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 90 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THMB613533 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.6 ปี 2561 70 ม.6 14.6K เริ่มทำข้อสอบ
THMB613303 ข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 4 25 ม.6 35.8K เริ่มทำข้อสอบ
THMB613299 ข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 3 25 ม.6 13.3K เริ่มทำข้อสอบ
THMB613295 ข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 2 20 ม.6 11.2K เริ่มทำข้อสอบ
THMB613291 ข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 1 20 ม.6 10.3K เริ่มทำข้อสอบ
THMB613240 ข้อสอบวิชาสามัญ ภาษาไทย ปี 2557 ชุดที่ 2 25 ม.6 17.9K เริ่มทำข้อสอบ
THMB613239 ข้อสอบวิชาสามัญ ภาษาไทย ปี 2557 ชุดที่ 1 25 ม.6 5.9K เริ่มทำข้อสอบ
THMB613238 ข้อสอบวิชาสามัญ ภาษาไทย ปี 2556 ชุดที่ 2 22 ม.6 6.1K เริ่มทำข้อสอบ
THMB613237 ข้อสอบวิชาสามัญ ภาษาไทย ปี 2556 ชุดที่ 1 24 ม.6 7.2K เริ่มทำข้อสอบ
THMB613229 ข้อสอบวิชาสามัญ ภาษาไทย ปี 2555 ชุดที่ 2 25 ม.6 12.8K เริ่มทำข้อสอบ
THMB613228 ข้อสอบวิชาสามัญ ภาษาไทย ปี 2555 ชุดที่ 1 25 ม.6 5.8K เริ่มทำข้อสอบ
THMB612711 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2553 ชุดที่ 4 20 ม.6 95.1K เริ่มทำข้อสอบ
THMB612710 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2553 ชุดที่ 3 20 ม.6 18K เริ่มทำข้อสอบ
THMB612709 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2553 ชุดที่ 2 20 ม.6 28.8K เริ่มทำข้อสอบ
THMB612708 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2553 ชุดที่ 1 20 ม.6 28.8K เริ่มทำข้อสอบ
THMB612707 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2552 ชุดที่ 5 20 ม.6 9.9K เริ่มทำข้อสอบ
THMB612706 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2552 ชุดที่ 4 20 ม.6 7.9K เริ่มทำข้อสอบ
THMB612705 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2552 ชุดที่ 3 20 ม.6 7.5K เริ่มทำข้อสอบ
THMB612694 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2552 ชุดที่ 2 20 ม.6 7.6K เริ่มทำข้อสอบ
THMB612693 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2552 ชุดที่ 1 20 ม.6 18.5K เริ่มทำข้อสอบ
THMB612688 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ชุดที่ 5 20 ม.6 10.9K เริ่มทำข้อสอบ
THMB612687 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ชุดที่ 4 20 ม.6 7.7K เริ่มทำข้อสอบ
THMB612686 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ชุดที่ 3 20 ม.6 6.8K เริ่มทำข้อสอบ
THMB612685 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ชุดที่ 2 20 ม.6 7K เริ่มทำข้อสอบ
THMB612684 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ชุดที่ 1 20 ม.6 7.8K เริ่มทำข้อสอบ