หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 56 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
TEMA013026 เทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไป ชุดที่ 3 20 มัธยมต้น 28.9K เริ่มทำข้อสอบ
TEMA013013 เทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไป ชุดที่ 2 20 มัธยมต้น 16.3K เริ่มทำข้อสอบ
TEMA013012 เทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไป ชุดที่ 1 20 มัธยมต้น 28.8K เริ่มทำข้อสอบ
TEMA312436 บทที่ 4 เทคโนโลยีเพื่อใช้นำเสนองาน 10 ม.3 52.3K เริ่มทำข้อสอบ
TEMA312379 แนวข้อสอบ O-Net วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 ม.3 55.7K เริ่มทำข้อสอบ
TEMA111896 งานอาชีพ 10 ม.1 79K เริ่มทำข้อสอบ
TEMA111894 งานช่าง 10 ม.1 40.1K เริ่มทำข้อสอบ
TEMA111890 งานเกษตร 10 ม.1 42.2K เริ่มทำข้อสอบ
TEMA111888 อาหารและโภชนาการ 10 ม.1 52.6K เริ่มทำข้อสอบ
TEMA111887 เสื้่อผ้าและเครื่่องแต่งกาย 10 ม.1 29.4K เริ่มทำข้อสอบ
TEMA111884 งานบ้าน 10 ม.1 38.5K เริ่มทำข้อสอบ
TEMA111834 โลกของอาชีพ 10 ม.1 20.8K เริ่มทำข้อสอบ
TEMA211825 ทำความรู้จักกับ Dreamweaver MX 2004 10 ม.2 24.5K เริ่มทำข้อสอบ
TEMA111816 การประดิษฐ์ของใช้ฯ 10 ม.1 16.8K เริ่มทำข้อสอบ
TEMA111805 อาหารกับการดำรงชีวิต 10 ม.1 17.1K เริ่มทำข้อสอบ
TEMA211795 เรียนรู้หลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 10 ม.2 26.3K เริ่มทำข้อสอบ
TEMA111787 งานบ้าน 2 10 ม.1 10.9K เริ่มทำข้อสอบ
TEMA111768 การดูแลและตกแต่งบ้าน 10 ม.1 9.1K เริ่มทำข้อสอบ
TEMA011696 สตอเบอรี่ 5 มัธยมต้น 8.2K เริ่มทำข้อสอบ
TEMA011686 สับปะรด 5 มัธยมต้น 4.4K เริ่มทำข้อสอบ
TEMA011682 สมุนไพร 5 มัธยมต้น 7.2K เริ่มทำข้อสอบ
TEMA011681 ลำไย 5 มัธยมต้น 4.5K เริ่มทำข้อสอบ
TEMA011680 มะปราง 5 มัธยมต้น 3.4K เริ่มทำข้อสอบ
TEMA111477 การถนอมอาหาร 5 ม.1 19.7K เริ่มทำข้อสอบ
TEMA111327 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 20 ม.1 173.5K เริ่มทำข้อสอบ