หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 56 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
TEMA013026 เทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไป ชุดที่ 3 20 มัธยมต้น 31.6K เริ่มทำข้อสอบ
TEMA013013 เทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไป ชุดที่ 2 20 มัธยมต้น 17.2K เริ่มทำข้อสอบ
TEMA013012 เทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไป ชุดที่ 1 20 มัธยมต้น 31.4K เริ่มทำข้อสอบ
TEMA312436 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.3 บทที่ 4 เทคโนโลยีเพื่อใช้นำเสนองาน 10 ม.3 56.3K เริ่มทำข้อสอบ
TEMA312379 แนวข้อสอบ O-Net วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 ม.3 55.7K เริ่มทำข้อสอบ
TEMA111896 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.1 งานอาชีพ 10 ม.1 85K เริ่มทำข้อสอบ
TEMA111894 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.1 งานช่าง 10 ม.1 40.1K เริ่มทำข้อสอบ
TEMA111890 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.1 งานเกษตร 10 ม.1 42.2K เริ่มทำข้อสอบ
TEMA111888 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.1 อาหารและโภชนาการ 10 ม.1 57.5K เริ่มทำข้อสอบ
TEMA111887 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.1 เสื้่อผ้าและเครื่่องแต่งกาย 10 ม.1 31.5K เริ่มทำข้อสอบ
TEMA111884 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.1 งานบ้าน 10 ม.1 42.7K เริ่มทำข้อสอบ
TEMA111834 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.1 โลกของอาชีพ 10 ม.1 22.1K เริ่มทำข้อสอบ
TEMA211825 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.2 ทำความรู้จักกับ Dreamweaver MX 2004 10 ม.2 26.5K เริ่มทำข้อสอบ
TEMA111816 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.1 การประดิษฐ์ของใช้ฯ 10 ม.1 16.8K เริ่มทำข้อสอบ
TEMA111805 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.1 อาหารกับการดำรงชีวิต 10 ม.1 18.4K เริ่มทำข้อสอบ
TEMA211795 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.2 เรียนรู้หลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 10 ม.2 27.7K เริ่มทำข้อสอบ
TEMA111787 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.1 งานบ้าน 2 10 ม.1 10.9K เริ่มทำข้อสอบ
TEMA111768 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.1 การดูแลและตกแต่งบ้าน 10 ม.1 10.2K เริ่มทำข้อสอบ
TEMA011696 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.1-3 สตอเบอรี่ 5 มัธยมต้น 8.3K เริ่มทำข้อสอบ
TEMA011686 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.1-3 สับปะรด 5 มัธยมต้น 4.5K เริ่มทำข้อสอบ
TEMA011682 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.1-3 สมุนไพร 5 มัธยมต้น 7.2K เริ่มทำข้อสอบ
TEMA011681 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.1-3 ลำไย 5 มัธยมต้น 4.6K เริ่มทำข้อสอบ
TEMA011680 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.1-3 มะปราง 5 มัธยมต้น 3.5K เริ่มทำข้อสอบ
TEMA111477 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.1 การถนอมอาหาร 5 ม.1 21.1K เริ่มทำข้อสอบ
TEMA111327 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.1 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 20 ม.1 173.5K เริ่มทำข้อสอบ