หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 60 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
LAPB601467 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ชุดที่5 15 ป.6 39.6K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB601465 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ชุดที่4 20 ป.6 43.1K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB601463 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ชุดที่3 20 ป.6 50.8K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB601461 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ชุดที่2 15 ป.6 90.7K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB601459 วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ชุดที่1 15 ป.6 178.9K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB600448 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5 10 ป.6 30.6K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB600447 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4 10 ป.6 30.2K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB600424 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3 10 ป.6 23K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB600422 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 20 ป.6 27.4K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB600418 วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 20 ป.6 34.7K เริ่มทำข้อสอบ