หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 60 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
LAPB613542 ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป.6 ปี 2561 40 ป.6 2.6K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB613522 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป. 6 ชุดที่ 3 60 ป.6 29.9K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB613521 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป. 6 ชุดที่ 2 60 ป.6 11.7K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB613519 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป. 6 ชุดที่ 1 60 ป.6 40.6K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB613326 ข้อสอบ O-NET ป. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2558 ชุดที่ 2 15 ป.6 80.6K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB613325 ข้อสอบ O-NET ป. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2558 ชุดที่ 1 17 ป.6 23K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB613108 ข้อสอบ เรื่อง Articles 15 ป.6 40.3K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB613101 ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาอังกฤษ(ปี2554) ชุดที่3 20 ป.6 41.7K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB613100 ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาอังกฤษ(ปี2554) ชุดที่2 15 ป.6 22.9K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB613099 ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาอังกฤษ(ปี2554) ชุดที่1 15 ป.6 46.1K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB612808 ข้อสอบป.6 เตรียมเข้าม.1 5 ป.6 90.7K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB612009 ภาษาเกาหลี 5 ป.6 97.4K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB612006 Vocabularies 10 ป.6 60.6K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB611765 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 5 ป.6 103.3K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB611518 คำศัพท์ 5 ป.6 78.5K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB611409 แนวข้อสอบเข้าเรียนต่อม.1 โรงเรียนสาธิต 13 ป.6 187.3K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB611406 ข้อสอบ O-net 5 ป.6 101.9K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB611368 ป.6 เข้า ม.1 5 ป.6 126.2K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB611208 Brave Talking 5 ป.6 25.1K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB611179 คำศัพท์ง่ายๆ 10 ป.6 67.3K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB610844 ASEAN Quiz English Version. 10 ป.6 163.7K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB610805 Easy Vocabulary 6 ป.6 20.2K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB610791 ทดสอบอังกฤษพิชิตโลกไกล 15 ป.6 20.5K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB610756 ภาษาอังกฤษความรู้รอบตัว 10 ป.6 43.7K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB610720 ภาษาเกาหลี 10 ป.6 38.1K เริ่มทำข้อสอบ