หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 60 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
LAPB613542 ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป.6 ปี 2561 40 ป.6 19.6K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB613522 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป. 6 ชุดที่ 3 60 ป.6 33.1K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB613521 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป. 6 ชุดที่ 2 60 ป.6 13.6K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB613519 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป. 6 ชุดที่ 1 60 ป.6 45.6K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB613326 ข้อสอบ O-NET ป. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2558 ชุดที่ 2 15 ป.6 88.8K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB613325 ข้อสอบ O-NET ป. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2558 ชุดที่ 1 17 ป.6 23K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB613108 ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.6 Articles 15 ป.6 43.3K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB613101 ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาอังกฤษ(ปี2554) ชุดที่3 20 ป.6 41.7K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB613100 ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาอังกฤษ(ปี2554) ชุดที่2 15 ป.6 24.2K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB613099 ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาอังกฤษ(ปี2554) ชุดที่1 15 ป.6 48.1K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB612808 ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.6 ชุดที่1 5 ป.6 96.4K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB612009 ภาษาเกาหลี ป.6 ชุดที่1 5 ป.6 101K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB612006 ภาษาอังกฤษ ป.6 Vocabularies 10 ป.6 63.2K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB611765 ภาษาอังกฤษ ป.6 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 5 ป.6 106K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB611518 ภาษาอังกฤษ ป.6 คำศัพท์ 5 ป.6 80.4K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB611409 แนวข้อสอบเข้าเรียนต่อม.1 โรงเรียนสาธิต 13 ป.6 192.4K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB611406 ข้อสอบ O-net ภาษาอังกฤษ ป.6 ชุดที่1 5 ป.6 102.9K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB611368 ภาษาอังกฤษ ป.6 ชุดที่2 5 ป.6 127.5K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB611208 ภาษาอังกฤษ ป.6 Brave Talking 5 ป.6 25.1K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB611179 ภาษาอังกฤษ ป.6 คำศัพท์ง่ายๆ 10 ป.6 69.2K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB610844 ภาษาอังกฤษ ป.6 ASEAN Quiz English Version. 10 ป.6 167.2K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB610805 ภาษาอังกฤษ ป.6 Easy Vocabulary 6 ป.6 21.2K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB610791 ทดสอบอังกฤษ ป.6 พิชิตโลกไกล 15 ป.6 21.2K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB610756 ภาษาอังกฤษ ป.6 ความรู้รอบตัว 10 ป.6 46.1K เริ่มทำข้อสอบ
LAPB610720 ภาษาเกาหลี ป.6 ชุดที่2 10 ป.6 38.1K เริ่มทำข้อสอบ