หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 37 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
TEPB612624 Photoshop cs5 เบื้องต้น 5 ป.6 32.1K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB612473 การเลี้ยงปลาสวยงาม 5 ป.6 52.8K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB612462 แนวข้อสอบ O-NET การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2554 10 ป.6 57.1K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB612461 ข้อสอบ O-NET การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2552 ชุดที่ 2 15 ป.6 39.3K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB612460 ข้อสอบ O-NET การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2552 ชุดที่ 1 15 ป.6 31.3K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB612108 งานเกษตรน่ารู้ 10 ป.6 121.6K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB611374 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปี2550-2553) ชุดที่4 20 ป.6 177.5K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB611373 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปี2550-2553) ชุดที่3 20 ป.6 62.8K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB611364 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปี2550-2553) ชุดที่2 20 ป.6 72.9K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB611363 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปี2550-2553) ชุดที่1 20 ป.6 124.3K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB610304 ซอฟต์แวร์(Software) ชั้น ป.5 20 ป.6 62K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB609938 ระบบเครือข่าย ชั้น ป.6 10 ป.6 59.1K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB603224 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ป.6 10 ป.6 219.6K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB603195 วิชา คอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1 5 ป.6 110.9K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB602115 เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.6 20 ป.6 338.1K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB602113 เรื่อง งานธุรกิจและการประกอบอาชีพ ป.6 20 ป.6 55.7K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB602111 งานประดิษฐ์ งานช่าง ป.6 19 ป.6 68.4K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB602109 งานเกษตรน่ารู้ ป.6 20 ป.6 96.8K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB602107 เรื่อง บ้านและชีวิตความเป็นอยู่ ป.6 ชุดที่2 15 ป.6 57.9K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB602105 เรื่อง บ้านและชีวิตความเป็นอยู่ ป.6 ชุดที่1 15 ป.6 73.7K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB600925 เรื่อง คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ป.6 17 ป.6 103.8K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB600924 เรื่อง ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.6 19 ป.6 86.2K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB600923 เรื่อง การประกอบอาชีพ ป.6 19 ป.6 25.6K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB600922 งานธุรกิจ ป.6 20 ป.6 18.5K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB600921 วิชางานช่าง ป.6 20 ป.6 32.4K เริ่มทำข้อสอบ