หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 17 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
ARPB501519 เรื่อง นาฏศิลป์ในชีวิตประจำวัน ป.5 15 ป.5 98.3K เริ่มทำข้อสอบ
ARPB501517 เรื่อง การละครเบื้องต้น ป.5 20 ป.5 38.5K เริ่มทำข้อสอบ
ARPB501515 เรื่อง นาฏศิลป์ไทยทรงคุณค่า ป.5 20 ป.5 39.2K เริ่มทำข้อสอบ
ARPB501511 เรื่อง ตำนานการดนตรี ป.5 15 ป.5 34.2K เริ่มทำข้อสอบ
ARPB501509 เรื่อง เครื่องดนตรีและการสร้างสรรค์ทางดนตรี ป.5 15 ป.5 43.8K เริ่มทำข้อสอบ
ARPB501507 เรื่อง พื้นฐานการฟังดนตรี ป.5 15 ป.5 45K เริ่มทำข้อสอบ
ARPB501501 เรื่อง สร้างสรรค์งานศิลป์ ป.5 ชุดที่2 15 ป.5 45.2K เริ่มทำข้อสอบ
ARPB501497 เรื่อง ศิลปะกับชีวิต ป.5 20 ป.5 38.6K เริ่มทำข้อสอบ
ARPB501495 เรื่อง พื้นฐานงานศิลปะ ป.5 20 ป.5 39.3K เริ่มทำข้อสอบ
ARPB500712 วิชาศิลปะ ป.5 ชุดที่ 5 17 ป.5 73.8K เริ่มทำข้อสอบ
ARPB500261 วิชาศิลปะ ป.5 ชุดที่ 4 19 ป.5 17.3K เริ่มทำข้อสอบ
ARPB500258 วิชาศิลปะ ป.5 ชุดที่ 3 20 ป.5 29.4K เริ่มทำข้อสอบ
ARPB500253 วิชาศิลปะ ป.5 ชุดที่ 2 17 ป.5 100K เริ่มทำข้อสอบ
ARPB500248 วิชาศิลปะ ป.5 ชุดที่ 1 17 ป.5 51.6K เริ่มทำข้อสอบ
ARPB500184 วิชาศิลปะ ป.5 ชุดที่3 5 ป.5 25.2K เริ่มทำข้อสอบ
ARPB500183 วิชาศิลปะ ป.5 ชุดที่2 5 ป.5 21.7K เริ่มทำข้อสอบ
ARPB500179 วิชาศิลปะ ป.5 ชุดที่1 6 ป.5 20.4K เริ่มทำข้อสอบ