หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 59 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THPB513043 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง การเขียน 5 ป.5 178.2K เริ่มทำข้อสอบ
THPB513006 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง ภาษาถิ่น 5 ป.5 138.6K เริ่มทำข้อสอบ
THPB512622 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง สังข์ทอง 5 ป.5 137.9K เริ่มทำข้อสอบ
THPB512525 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง การรักษา วาจา มารยาท 5 ป.5 91K เริ่มทำข้อสอบ
THPB512414 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ 5 ป.5 124.6K เริ่มทำข้อสอบ
THPB511997 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 ชุดที่ 1 5 ป.5 124.2K เริ่มทำข้อสอบ
THPB511527 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง คำประสม 5 ป.5 83.4K เริ่มทำข้อสอบ
THPB511330 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง การเขียน 10 ป.5 197.1K เริ่มทำข้อสอบ
THPB511325 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง การเขียนเรียงความ 5 ป.5 62.9K เริ่มทำข้อสอบ
THPB511252 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง สำนวนไทย 5 ป.5 134.5K เริ่มทำข้อสอบ
THPB511196 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง คำที่มักเขียนผิด 10 ป.5 60.7K เริ่มทำข้อสอบ
THPB511139 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง คำราชาศัพท์ 8 ป.5 61K เริ่มทำข้อสอบ
THPB511011 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง คำราชาศัพท์และคำสุภาพ 10 ป.5 56.5K เริ่มทำข้อสอบ
THPB510952 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง เครื่องหมายวรรคตอน 5 ป.5 36.6K เริ่มทำข้อสอบ
THPB510891 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง คำผิดหรือคำถูก 20 ป.5 59.7K เริ่มทำข้อสอบ
THPB510869 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง คำที่มักเขียนผิด 5 ป.5 25.1K เริ่มทำข้อสอบ
THPB510823 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง ประโยค 10 ป.5 47.8K เริ่มทำข้อสอบ
THPB510776 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ 5 ป.5 34K เริ่มทำข้อสอบ
THPB510747 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง อักษรย่อ 5 ป.5 24.4K เริ่มทำข้อสอบ
THPB510649 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง คำราชาศัพท์ 5 ป.5 32K เริ่มทำข้อสอบ
THPB510571 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง วรรณคดีลำนำ 10 ป.5 71.5K เริ่มทำข้อสอบ
THPB510273 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง นิทานพื้นบ้าน 5 ป.5 46.2K เริ่มทำข้อสอบ
THPB505460 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง คำสุภาพและคำราชาศัพท์ 15 ป.5 147.1K เริ่มทำข้อสอบ
THPB505459 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง อักษรย่อเครื่องหมายวรรคตอน 15 ป.5 78.1K เริ่มทำข้อสอบ
THPB505452 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง คำควบกล้ำ 15 ป.5 82.1K เริ่มทำข้อสอบ