หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 35 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
TEPB410401 แบบทดสอบกลางภาค 16 ป.4 93.2K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB410302 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.4 20 ป.4 95.5K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB410301 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชั้น ป.4 20 ป.4 242.5K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB402831 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4 ชุดที่6 20 ป.4 120.2K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB402829 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4 ชุดที่5 20 ป.4 81K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB401855 ข้อมูลสารสนเทศ ป.4 20 ป.4 116.7K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB401853 อาชีพที่สุจริต ป.4 10 ป.4 76.9K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB401851 ชำนาญการงานช่าง ป.4 10 ป.4 41.9K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB401849 งานประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ ป.4 20 ป.4 52.3K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB401847 งานเกษตรคู่บ้าน ป.4 ชุดที่2 15 ป.4 35.6K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB401845 งานเกษตรคู่บ้าน ป.4 ชุดที่1 15 ป.4 40.6K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB401843 งานบ้านน่ารู้ ป.4 ชุดที่2 15 ป.4 35.9K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB401841 งานบ้านน่ารู้ ป.4 ชุดที่1 15 ป.4 55K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB400887 เรื่อง คอมพิวเตอร์น่ารู้ ป.4 ชุดที่2 12 ป.4 75.3K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB400886 เรื่อง คอมพิวเตอร์น่ารู้ ป.4 ชุดที่1 20 ป.4 128K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB400885 เรื่อง รายรับ-รายจ่ายของฉัน ป.4 11 ป.4 15.4K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB400884 งานธุรกิจ ป.4 ชุดที่2 10 ป.4 11.6K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB400883 งานธุรกิจ ป.4 ชุดที่1 15 ป.4 12.7K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB400882 วิชางานช่าง ป.4 ชุดที่2 10 ป.4 15K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB400881 วิชางานช่าง ป.4 ชุดที่1 13 ป.4 20.7K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB400880 วิชางานประดิษฐ์ ป.4 16 ป.4 29.6K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB400879 เรื่อง สัตว์เลี้ยง ป.4 17 ป.4 12.5K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB400878 วิชางานเกษตร ป.4 ชุดที่2 20 ป.4 19.3K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB400877 วิชางานเกษตร ป.4 ชุดที่1 20 ป.4 39.1K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB400876 วิชางานบ้าน ป.4 ชุดที่4 12 ป.4 12.2K เริ่มทำข้อสอบ