หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 30 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
TEPA310965 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ป.3 พืชผักสวนครัว 10 ป.3 83.7K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA310328 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ป.3 เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย 10 ป.3 54.6K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA310326 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ป.3 งานบ้าน 10 ป.3 51.6K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA301775 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ป.3 10 ป.3 154.5K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA301773 เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยี ป.3 10 ป.3 53.8K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA301771 งานธุรกิจ ป.3 10 ป.3 18.7K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA301769 งานประดิษฐ์ ป.3 10 ป.3 46.6K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA301767 งานช่าง ป.3 19 ป.3 30.2K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA301765 งานเกษตร ป.3 20 ป.3 52K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA301763 งานบ้าน ป.3 ชุดที่2 15 ป.3 36.7K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA301761 งานบ้าน ป.3 ชุดที่1 15 ป.3 35.2K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA300872 เรื่อง คอมพิวเตอร์ ป.3 15 ป.3 315.9K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA300871 เรื่อง รอบรู้ข้อมูล ป.3 19 ป.3 33.8K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA300870 เรื่อง ฉลาดซื้อ ฉลาดใช้ ป.3 20 ป.3 10.6K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA300869 งานธุรกิจ ป.3 20 ป.3 6.3K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA300868 วิชางานช่าง ป.3 18 ป.3 12.2K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA300867 วิชางานประดิษฐ์ ป.3 ชุดที่2 10 ป.3 11.7K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA300866 วิชางานประดิษฐ์ ป.3 ชุดที่1 12 ป.3 15K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA300865 เรื่อง สัตว์เลี้ยง ป.3 15 ป.3 10.8K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA300864 เรื่อง พืชผักสวนครัว ป.3 18 ป.3 18.9K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA300863 เรื่อง เครื่องมือเกษตร ป.3 17 ป.3 15.5K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA300862 เรื่อง มารยาทในการรับประทานอาหาร ป.3 13 ป.3 12.6K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA300861 วิชางานบ้าน ป.3 ชุดที่3 17 ป.3 10.4K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA300860 วิชางานบ้าน ป.3 ชุดที่2 20 ป.3 6.3K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA300859 วิชางานบ้าน ป.3 ชุดที่1 20 ป.3 12K เริ่มทำข้อสอบ