หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 19 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
ARPA310792 ดนตรีง่ายๆ 5 ป.3 53.1K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA301359 เรื่อง นาฏศิลป์ไทยทรงคุณค่า ป.3 20 ป.3 41.3K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA301357 เรื่อง พื้นฐานนาฏศิลป์ไทย ป.3 20 ป.3 42.8K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA301351 เรื่อง พื้นฐานการละคร ป.3 20 ป.3 18.5K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA301347 เรื่อง ดนตรีน่ารู้ ป.3 20 ป.3 36.5K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA301345 เรื่อง หลักการดนตรี ป.3 14 ป.3 52.7K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA301343 เรื่อง เสียงดนตรีไพเราะ ป.3 20 ป.3 18.4K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA301341 เรื่อง ศิลปะกับชีวิต ป.3 20 ป.3 38.6K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA301339 เรื่อง สร้างสรรค์งานศิลป์ ป.3 ชุดที่2 15 ป.3 25K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA301337 เรื่อง สร้างสรรค์งานศิลป์ ป.3 ชุดที่1 15 ป.3 27K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA301335 เรื่อง ศิลปะกับความงามในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป.3 20 ป.3 21.8K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA300713 วิชาศิลปะ ป.3 ชุดที่ 5 19 ป.3 18.5K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA300224 วิชาศิลปะ ป.3 ชุดที่ 4 12 ป.3 15.7K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA300220 วิชาศิลปะ ป.3 ชุดที่ 3 15 ป.3 26.2K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA300219 วิชาศิลปะ ป.3 ชุดที่ 2 14 ป.3 14.3K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA300218 วิชาศิลปะ ป.3 ชุดที่ 1 16 ป.3 65.7K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA300170 วิชาศิลปะ ป.3 ชุดที่3 9 ป.3 9.6K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA300168 วิชาศิลปะ ป.3 ชุดที่2 8 ป.3 12.5K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA300166 วิชาศิลปะ ป.3 ชุดที่1 10 ป.3 46.5K เริ่มทำข้อสอบ