หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 29 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
TEPA212625 ข้อมูลและประโยชน์ของข้อมูล 5 ป.2 27.8K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA201222 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ป.2 8 ป.2 77.3K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA201221 งานธุรกิจ ป.2 17 ป.2 16.5K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA201220 งานประดิษฐ์ ป.2 19 ป.2 43.1K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA201218 เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยี ป.2 10 ป.2 26.3K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA201217 งานช่าง ป.2 20 ป.2 25.6K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA201216 งานเกษตร ป.2 20 ป.2 35K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA201215 งานบ้าน ป.2 ชุดที่2 10 ป.2 30.7K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA201214 งานบ้าน ป.2 ชุดที่1 20 ป.2 41.1K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA200858 เรื่อง คอมพิวเตอร์แสนกล ป.2 15 ป.2 135K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA200857 เรื่อง ข้อมูลน่ารู้ ป.2 19 ป.2 21.4K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA200856 เรื่อง รายได้ของฉัน ป.2 10 ป.2 6.2K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA200855 เรื่อง การติดต่อสื่อสาร ป.2 15 ป.2 9.9K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA200854 งานธุรกิจ ป.2 19 ป.2 4.3K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA200853 เรื่อง เทคโนโลยีกับการออกแบบ ป.2 15 ป.2 11K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA200852 วิชางานประดิษฐ์และงานช่าง ป.2 ชุดที่2 14 ป.2 13.1K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA200851 วิชางานประดิษฐ์และงานช่าง ป.2 ชุดที่1 20 ป.2 13.9K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA200850 วิชางานเกษตร ป.2 ชุดที่3 18 ป.2 9.9K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA200849 วิชางานเกษตร ป.2 ชุดที่2 15 ป.2 9.2K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA200848 วิชางานเกษตร ป.2 ชุดที่1 15 ป.2 13.6K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA200847 วิชางานบ้าน ป.2 ชุดที่3 16 ป.2 8K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA200846 วิชางานบ้าน ป.2 ชุดที่2 15 ป.2 15.1K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA200845 วิชางานบ้าน ป.2 ชุดที่1 15 ป.2 7.3K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA200440 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2 10 ป.2 37.3K เริ่มทำข้อสอบ
TEPA200420 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2 ชุดที่ 2 19 ป.2 53.6K เริ่มทำข้อสอบ