หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 21 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
ARPA211821 งานทัศนศิลป์และศิลปะ 10 ป.2 52.7K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA201213 เรื่อง ศิลปะการแสดงท้องถิ่น ป.2 20 ป.2 36.4K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA201212 เรื่อง ละครสร้างสรรค์ ป.2 20 ป.2 18.9K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA201211 เรื่อง นาฏศิลป์เบื้องต้น ป.2 20 ป.2 40.6K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA201210 เรื่อง ลีลานาฏศิลป์ ป.2 20 ป.2 21.9K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA201209 เรื่อง ตำนานการดนตรี ป.2 20 ป.2 14.3K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA201208 เรื่อง ดนตรีกับชีวิต ป.2 20 ป.2 42.8K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA201207 เรื่อง เครื่องดนตรีน่ารู้ ป.2 20 ป.2 16.4K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA201206 เรื่อง ดนตรีไพเราะ ป.2 14 ป.2 11.7K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA201205 เรื่อง เสียงรอบตัวเรา ป.2 20 ป.2 14.4K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA201204 เรื่อง ศิลปะท้องถิ่นน่ารู้ ป.2 15 ป.2 12.9K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA201202 เรื่อง พิมพ์ภาพเพลินใจ ป.2 20 ป.2 10.3K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA201200 เรื่อง ภาพวาดสวยงาม ป.2 20 ป.2 20K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA200711 วิชาศิลปะ ป.2 ชุดที่ 5 15 ป.2 16.5K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA200212 วิชาศิลปะ ป.2 ชุดที่ 4 15 ป.2 11.5K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA200209 วิชาศิลปะ ป.2 ชุดที่ 3 16 ป.2 12.7K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA200206 วิชาศิลปะ ป.2 ชุดที่ 2 19 ป.2 59K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA200203 วิชาศิลปะ ป.2 ชุดที่ 1 20 ป.2 16.3K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA200163 วิชาศิลปะ ป.2 ชุดที่3 7 ป.2 8K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA200161 วิชาศิลปะ ป.2 ชุดที่2 7 ป.2 7.3K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA200159 วิชาศิลปะ ป.2 ชุดที่1 10 ป.2 15.4K เริ่มทำข้อสอบ