หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 55 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
LAPA100432 ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่5 20 ป.1 46.1K เริ่มทำข้อสอบ
LAPA100373 ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่4 10 ป.1 16.3K เริ่มทำข้อสอบ
LAPA100371 ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่3 10 ป.1 18.4K เริ่มทำข้อสอบ
LAPA100370 ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่2 10 ป.1 37.4K เริ่มทำข้อสอบ
LAPA100367 ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่1 5 ป.1 20.7K เริ่มทำข้อสอบ