หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 55 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
LAPA106533 ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่19 10 ป.1 13.2K เริ่มทำข้อสอบ
LAPA106532 ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่18 10 ป.1 10.8K เริ่มทำข้อสอบ
LAPA106531 ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่17 10 ป.1 7.9K เริ่มทำข้อสอบ
LAPA106530 ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่16 10 ป.1 8.6K เริ่มทำข้อสอบ
LAPA106529 ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่15 10 ป.1 8.4K เริ่มทำข้อสอบ
LAPA106528 ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่14 10 ป.1 8.4K เริ่มทำข้อสอบ
LAPA106527 ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่13 10 ป.1 8.8K เริ่มทำข้อสอบ
LAPA106526 ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่12 10 ป.1 11.6K เริ่มทำข้อสอบ
LAPA106389 ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่11 10 ป.1 16.6K เริ่มทำข้อสอบ
LAPA106388 ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่10 10 ป.1 11.9K เริ่มทำข้อสอบ
LAPA106387 ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่9 10 ป.1 7.1K เริ่มทำข้อสอบ
LAPA106386 ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่8 10 ป.1 13.7K เริ่มทำข้อสอบ
LAPA106385 ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่7 10 ป.1 7.8K เริ่มทำข้อสอบ
LAPA106384 ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่6 10 ป.1 20.2K เริ่มทำข้อสอบ
LAPA106170 ภาษาอังกฤษ ป.1 คำศัพท์ 5 ป.1 4.8K เริ่มทำข้อสอบ
LAPA104726 ภาษาอังกฤษ ป.1 ภาษาอังกฤษง่ายๆ 5 ป.1 13.5K เริ่มทำข้อสอบ
LAPA101117 วิชาภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่9 10 ป.1 24.3K เริ่มทำข้อสอบ
LAPA101116 วิชาภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่8 20 ป.1 26K เริ่มทำข้อสอบ
LAPA101115 วิชาภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่7 15 ป.1 18K เริ่มทำข้อสอบ
LAPA101114 วิชาภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่6 15 ป.1 16.7K เริ่มทำข้อสอบ
LAPA101113 วิชาภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่5 12 ป.1 9.5K เริ่มทำข้อสอบ
LAPA101112 วิชาภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่4 10 ป.1 23.1K เริ่มทำข้อสอบ
LAPA101111 วิชาภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่3 20 ป.1 21.1K เริ่มทำข้อสอบ
LAPA101110 วิชาภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่2 20 ป.1 26.1K เริ่มทำข้อสอบ
LAPA101109 วิชาภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่1 10 ป.1 156.3K เริ่มทำข้อสอบ