หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 36 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
ARPA112471 ศิลปะ 5 ป.1 61.6K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA111946 กำเนิดของเสียง 10 ป.1 30.4K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA111945 งานศิลป์ในชีวิตประจำวัน 10 ป.1 22.2K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA111944 สร้างสรรค์งานศิลป์ 10 ป.1 20.6K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA111943 ศิลปะในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 ป.1 15K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA106666 วิชาศิลปะ ป.1 ชุดที่15 10 ป.1 33.2K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA106488 วิชาทัศนศิลป์ ป.1 ชุดที่2 10 ป.1 29.5K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA106483 วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ป.1 ชุดที่6 10 ป.1 20.6K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA106482 วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ป.1 ชุดที่5 10 ป.1 12.8K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA106480 วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ป.1 ชุดที่4 10 ป.1 10.9K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA106479 วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ป.1 ชุดที่3 10 ป.1 10.2K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA106478 วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ป.1 ชุดที่2 10 ป.1 34.3K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA106477 วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ป.1 ชุดที่1 10 ป.1 17.1K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA106419 วิชาศิลปะ ป.1 ชุดที่14 10 ป.1 12K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA106417 วิชาศิลปะ ป.1 ชุดที่13 10 ป.1 7.9K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA106407 วิชาศิลปะ ป.1 ชุดที่12 10 ป.1 7.7K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA106406 วิชาศิลปะ ป.1 ชุดที่11 10 ป.1 6.5K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA106405 วิชาศิลปะ ป.1 ชุดที่10 10 ป.1 7.8K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA106404 วิชาศิลปะ ป.1 ชุดที่9 10 ป.1 8K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA103269 ศิลปะ 1 ป.1 18.5K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA102397 การจีบมีกี่แบบ 1 ป.1 9.7K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA02391 การตั้งวงมีกี่ระดับ 1 ป.1 5.9K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA101707 แนวข้อสอบนาฏศิลป์ 9 ป.1 10.3K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA101705 แนวข้อสอบดนตรี 10 ป.1 10.9K เริ่มทำข้อสอบ
ARPA101098 เรื่อง บทเพลงประทับใจ ป.1 20 ป.1 6.2K เริ่มทำข้อสอบ