ข้อที่ 1.
นักเรียนสามารถช่วยงานคุณพ่อคุณแม่ในเรื่องใดได้