แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและตัวเลข ชุดที่ 3
42% Complete
1 of 19
ข้อที่ 1. 17,623 + 21,572 = .......