แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาว
31% Complete
9 of 16
ข้อที่ 9. ระยะทางจากบ้านไปโรงเรียน 789 เมตร ถ้าเดินไปโรงเรียนทั้งไปและกลับ จะต้องเดินเป็นระยะทางกี่เมตร
เฉลย

789+789 = 1,578 หรือ 789x2 = 1,578