แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง ประวัติศาสดา
58% Complete
10 of 12
ข้อที่ 10. การเริ่มต้นนับฮิจเราะห์ศักราช มีขึ้นหลังจากพระนมีมูฮัมหมัดประกาศศาสนานานเท่าใด
เฉลย

ศาสนาอิสลามเผยแผ่เป็นเวลา 13 ปี