วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่20
50% Complete
7 of 20
ข้อที่ 7. วัยรุ่นน้ำหนักตัว 50 กิโลกรัม ควรได้รับสารอาหารคาร์โบไฮเดรตวันละเท่าใด