วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่2
42% Complete
12 of 12
ข้อที่ 12. หนิงมีเงินอยู่จำนวนหนึ่ง ต่อมาแม่ให้อีกสองเท่าของจำนวนเงินที่หนิงมีอยู่ ถ้านำไปซื้อหนังสือเป็นเงิน 120 บาท และเสียค่ารถอีก 40 บาท ทำให้หนิงมีเงินเหลือไม่ถึง 50 บาท จำนวนเงินที่หนิงมีอยู่เดิมมากที่สุดกี่บาท