แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน
20% Complete
15 of 15
ข้อที่ 15. โรงงานแห่งหนึ่งผลิตขนมปังได้ชั่วโมงละ 1,800 แผ่น พนักงานนำมาบรรจุใส่ถุง ถุงละ 35 แผ่น ได้ 51 ถุง ยังเหลือขนมปังที่ยังไม่บรรจุใส่ถุงกี่แผ่น